Δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου ενήμερων επαγγελματικών δανείων

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που ανέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διευκόλυνση και την έμπρακτη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών που πλήττονται από τις συνθήκες αυτές σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, παρέχει στους δανειολήπτες πελάτες της που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στις 28/02/2020 τη δυνατότητα αναστολής της πληρωμής κεφαλαίου. Η δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου είναι μέχρι 31/12/2020 με επιμερισμό του στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου και καταβολή μόνο τόκων στις περιπτώσεις ορίων με ελάχιστη καταβολή.

Πελάτες με ενεργή αναστολή καταβολής κεφαλαίου δύνανται να υποβάλλουν αίτημα παράτασης αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς το αργότερο έως 21/08/2020.

Για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών πελατών μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Oι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και οι Ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την αναστολή κεφαλαίου ενήμερων επαγγελματικών δανείων ηλεκτρονικά, μέσω winbank.

Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους για αναστολή κεφαλαίου των δανειακών τους υποχρεώσεων μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Για τους πελάτες που δε διαθέτουν winbank και που δεν είναι εφικτή η εγγραφή στην υπηρεσία αυτή τη στιγμή, προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής κεφαλαίου, μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Διαδικασία δήλωσης μέσω winbank:

  • Μπείτε στην winbank με τους προσωπικούς κωδικούς e-banking.
  • Στο κεντρικό μενού επιλέγετε "Δάνεια & Χορηγήσεις" και στη συνέχεια "Υποβολή Αίτησης Αναστολής Καταβολής κεφαλαίου Επιχειρηματικών Δανείων".
  • Επιλέξτε το/τα δάνειο/α σας που επιθυμείτε να ενταχθεί/ούν στο μέτρο αναστολής κεφαλαίου.
  • Ενημερωθείτε και αποδεχθείτε τα χαρακτηριστικά υλοποίησης του μέτρου αναστολής.
  • Υποβάλλετε το αίτημά σας.


Διαδικασία δήλωσης σε Κατάστημα του Δικτύου:

Κατά την επίσκεψη σας στο κατάστημα υπογράφετε:

  • την αίτηση αναστολής καταβολής κεφαλαίου ή
  • την αίτηση παράτασης αναστολής καταβολής κεφαλαίου

επιλέγοντας το/α δάνειο/α που επιθυμείτε να ενταχθούν στο μέτρο αναστολής.

Για τους πελάτες που θα προσέλθουν σε κατάστημα θα ισχύσει το ωράριο εξυπηρέτησης πελατείας καθώς και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού.