Αλλαγή στο τιμολόγιο χρεωστικών & προπληρωμένων καρτών

Σας ενημερώνουμε ότι από 15-7-2020, αλλάζει η προμήθεια στα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος για συναλλαγές με χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο Τιμολόγιο Προμηθειών , στις σελίδες 10 & 42.