Αναθεώρηση Εξόδων Διαχείρισης Λογαριασμών Όψεως Επιχειρήσεων από 30/06/2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αναθεώρησης του Τιμολογίου Προμηθειών και Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας, τροποποιούνται τα «Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμών» που αφορούν στους λογαριασμούς Όψεως Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα για τους έντοκους λογαριασμούς όψεως επιχειρήσεων, από τις 30/4/2019 καταργείται η πάγια χρέωση €15 ανά μήνα, για λογαριασμούς με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο των €3.000 ή το ισότιμο σε άλλο νόμισμα, και από τις 30/6/2019 θα ισχύει πάγια χρέωση €30 ανά εξάμηνο ανεξαρτήτως επιτοκίου ή υπολοίπου του λογαριασμού.

Για τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις μπορείτε να ανατρέχετε στο Τιμολόγιο Προμηθειών και Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας.