Προθεσμιακή Κατάθεση Μπροστά

Η Προθεσμιακή Κατάθεση Μπροστά είναι μια προθεσμιακή σε ευρώ με προκαταβολή των τόκων. Εσείς μπορείτε να επιλέγετε τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης, από 1 μέχρι 12 μήνες.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό

ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
στην έναρξη
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Συμπληρωματικό εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Προκαταβολή τόκων
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό

ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
στην έναρξη
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Συμπληρωματικό εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Προκαταβολή τόκων

Πλεονεκτήματα

Προκαταβολή τόκων

Στην προθεσμιακή κατάθεση Μπροστά οι τόκοι αποδίδονται τη μέρα έναρξης της κατάθεσης. Μπορείτε να κάνετε ανάληψη αυτού του ποσού, για να έχετε ένα συμπληρωματικό εισόδημα ή να το επενδύσετε, για να εξασφαλίσετε ακόμα υψηλότερη απόδοση.Επιλογή διάρκειας κατάθεσης

Στην προθεσμιακή κατάθεση Μπροστά, εσείς επιλέγετε τη διάρκεια της κατάθεσης, από 1 μήνα μέχρι 12 μήνες.Χαμηλό ελάχιστο ποσό

Το ελάχιστο ποσό που μπορείτε να τοποθετήσετε στην προθεσμιακή κατάθεση Μπροστά είναι €5.000.

Aπόδοση

Eπιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο καταθέσεων στην προθεσμιακή κατάθεση Μπροστά εξαρτάται από τη διάρκεια και το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης.


Οι τόκοι στην προθεσμιακή κατάθεση Μπροστά αποδίδονται τη μέρα έναρξης της κατάθεσης.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.