Καταθετικό πρόγραμμα Cash Manager

Το καταθετικό πρόγραμμα Cash Manager είναι ένας συνδυασμός τρεχούμενου καταθετικού λογαριασμού σε ευρώ με προθεσμιακή κατάθεση υψηλής απόδοσης. Εσείς ορίζετε το ποσό που θέλετε διαθέσιμο στον τρεχούμενο λογαριασμό Cash Manager και το υπόλοιπο τοποθετείται αυτόματα σε εβδομαδιαία προθεσμιακή κατάθεση με υψηλό επιτόκιο.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
Κάθε
εβδομάδα
στην προθεσμιακή κατάθεση

κάθε 6 μήνες
στον τρεχούμενο λογαριασμό
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
 • Απόδοση και ρευστότητα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας
 • Δωρεάν καθημερινές συναλλαγές
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
Κάθε
εβδομάδα
στην προθεσμιακή κατάθεση

κάθε 6 μήνες
στον τρεχούμενο λογαριασμό
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
 • Απόδοση και ρευστότητα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας
 • Δωρεάν καθημερινές συναλλαγές

Πλεονεκτήματα

Απόδοση και διαθέσιμα όσα χρήματα χρειάζεστε κάθε εβδομάδα

Το καταθετικό πρόγραμμα Cash Manager συνδυάζει τη ρευστότητα που προσφέρει ο τρεχούμενος λογαριασμός με την υψηλή απόδοση που δίνει η προθεσμιακή κατάθεση.

Κάθε εβδομάδα το ποσό που είχατε ορίσει στο άνοιγμα του προγράμματος Cash Manager να είναι άμεσα διαθέσιμο για τις συναλλαγές σας και να παραμένει στον τρεχούμενο λογαριασμό. Το υπόλοιπο τοποθετείται στην εβδομαδιαία προθεσμιακή κατάθεση του Cash Manager.

Η προθεσμιακή κατάθεση ανανεώνεται αυτόματα κάθε εβδομάδα, αρκεί το υπόλοιπο που τοποθετείται σε αυτή να είναι πάνω από €3.000.Ευελιξία

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας:

 • Το ποσό που θέλετε διαθέσιμο στον τρεχούμενο λογαριασμό Cash Manager
 • Την αυτόματη ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης Cash Manager


Απόδοση

Προθεσμιακή κατάθεση

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Οι τόκοι αποδίδονται κάθε εβδομάδα στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.


Τρεχούμενος λογαριασμός

Δεν έχει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό κατάθεσης. Δεν χρειάζεται να διατηρείτε κάποιο ελάχιστο υπόλοιπο, ημερήσιο, μηνιαίο ή ετήσιο.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.


Οι τόκοι αποδίδονται κάθε 6 μήνες, στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.

Συναλλαγές

Καθημερινές συναλλαγές


Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών

Με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί:

 • Σε καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Σε ΑΤΜ – με την χρεωστική κάρτα σας Visa/Mastercard Debit
 • Σε μηχανήματα easypay (μόνο καταθέσεις) – με τον αριθμό λογαριασμού σας


Εμβάσματα

Γρήγορη διαδικασία με χαμηλές χρεώσεις:

 • Στην Ελλάδα
 • Στο εξωτερικό


Πληρωμές ή μεταφορά χρημάτων

Εφάπαξ ή μέσω πάγιας εντολής:

 • Σε άλλο λογαριασμό σας
 • Σε λογαριασμούς τρίτων


Εξόφληση λογαριασμών

Εφάπαξ ηλεκτρονικά ή αυτόματα μέσω πάγιας εντολής:

 • Ενέργειας
 • Ύδρευσης
 • Τηλεφωνίας/διαδικτύου
 • Συνδρομητικής τηλεόρασης, κ.ά


Εξόφληση πιστωτικών καρτών και δανείων της Τράπεζας Πειραιώς

Αυτόματα μέσω πάγιας εντολής.Έκτακτες τραπεζικές ανάγκες

 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών για την έκδοση επιταγών
 • Δυνατότητα υπερανάληψης
Με την έγκριση ορίου υπερανάληψης εξασφαλίζετε ένα πακέτο από δωρεάν συναλλαγές σε όλους τους καταθετικούς λογαριασμούς που διατηρείτε στην Τράπεζα Πειραιώς.