Αποταμίευση
Καθένας έχει διαφορετικούς στόχους, συνήθειες και δυνατότητες, γι’ αυτό η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μια σειρά λύσεων, ώστε να επιλέξετε εκείνη που σας ταιριάζει ή ακόμα και να συνδυάσετε περισσότερες της μίας.
Καθένας έχει διαφορετικούς στόχους, συνήθειες και δυνατότητες, γι’ αυτό η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μια σειρά λύσεων, ώστε να επιλέξετε εκείνη που σας ταιριάζει ή ακόμα και να συνδυάσετε περισσότερες της μίας.
Θέλω να αποταμιεύω με συνέπεια και με αυτόματο τρόπο, συγκεκριμένη μέρα κάθε μήνα και συγκεκριμένο ποσό.Δεν θα χρησιμοποιώ τις αποταμιεύσεις μου, παρά μόνο σε έκτακτη ανάγκη.


Θέλω να αποταμιεύω χωρίς δεσμεύσεις, όποτε το επιθυμώ, το ποσό που κάθε φορά μπορώ, μικρό ή μεγάλο. Χρειάζομαι έναν λογαριασμό που θα μου επιτρέπει να χρησιμοποιώ τις αποταμιεύσεις μου όποτε χρειάζεται.


Θέλω να αποταμιεύω για το παιδί μου, όμως δεν μπορώ να δεσμευτώ σε ένα συγκεκριμένο ποσό τακτικά. Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ μέρος της αποταμίευσης για τις ανάγκες του παιδιού μου, όποτε χρειάζεται.


Έχω αποταμιεύσει ήδη ένα ποσό άνω των €5.000. Θα ήθελα έναν λογαριασμό για αυτό το ποσό, στον οποίο να μπορώ να συνεχίσω να αποταμιεύω. Δεν θα χρησιμοποιώ τις αποταμιεύσεις μου παρά μόνο σε έκτακτη ανάγκη.


Θέλω να αποταμιεύω για το μέλλον του παιδιού μου. Διατίθεμαι να αποταμιεύω με συνέπεια συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα. Δεν θα χρησιμοποιώ τις αποταμιεύσεις μου μέχρι τη λήξη του προγράμματος.Θέλω να αποταμιεύω για να καλύψω μελλοντικές μου ανάγκες. Διατίθεμαι να αποταμιεύω με συνέπεια συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα. Δεν θα χρησιμοποιώ τις αποταμιεύσεις μου μέχρι τη λήξη του προγράμματος.