Διαδικασία Απόκτησης Προπληρωμένης Κάρτας winbank WEBUY


Eάν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, μέσα από τις υπηρεσίες winbank:


Συνδεθείτε > ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ > Έκδοση Virtual Προπληρωμένης Κάρτας WEBUY

  • Τηλεφωνικά μέσω winbank phone banking Καλέστε από την Ελλάδα στο 18 28 38 ή από το εξωτερικό +30 210 3288000 και ζητήστε την έκδοση προπληρωμένης κάρτας winbank WEBUY
  • Από το κινητό σας με την εφαρμογή winbank mobile app *

Συνδεθείτε > ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ > Έκδοση Virtual Προπληρωμένης Κάρτας WEBUY

Η προπληρωμένη κάρτα σας winbank WEBUY εκδίδεται εκείνη τη στιγμή. Σας γνωστοποιούμε τον αριθμό της και τον κωδικό επαλήθευσης CVC της, που θα χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας. Από την πρώτη κιόλας στιγμή μπορείτε να τη φορτίσετε από το λογαριασμό σας στην Τράπεζα Πειραιώς και να τη χρησιμοποιήσετε.


Εάν δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, πρέπει πρώτα να ανοίξετε λογαριασμό:


  • Σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

  • Online από το site της winbank Direct και με μία μόνο επίσκεψη σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Στη συνέχεια παραλαμβάνετε τους κωδικούς εισόδου σας στην υπηρεσία winbank web banking. Από αυτή την υπηρεσία εκδίδεται η προπληρωμένη κάρτα σας winbank WEBUY. Από την πρώτη κιόλας στιγμή μπορείτε να τη φορτίσετε από το λογαριασμό σας στην Τράπεζα Πειραιώς και να τη χρησιμοποιήσετε.

*Δεν παρέχεται προσωρινά η υπηρεσία