Βάλτε μια prepaid κάρτα στη ζωή σας!

Προπληρωμενη καρτα Πειραιως Prepaid Reloadable Card

Η προσφορά παρατείνεται έως 30/12/2016!

Τώρα αποκτήστε την δωρεάν και βάλτε την στη ζωή σας!

Χρησιμοποιήστε την για συναλλαγές σε φυσικά καταστήματα ή μέσω internet, για να έχετε ελευθερία κινήσεων και έλεγχο στα έξοδά σας!

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
MΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΕΞΟΔΑ
  • Αγορές με πρόσθετη ασφάλεια και έλεγχο
€2.500
  • Άμεσα σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας Πειραιώς
  • Δωρεάν έως 30/12/2016
  • 1% επί του ποσού επαναφόρτισης,
    ελάχιστη χρέωση €1,
    μέγιστη χρέωση €3
  • €2 για κάθε εκφόρτιση ή ανάληψη εντός €

Χαρακτηριστικά

Χρεώσεις χρήσης
Απόκτηση & 1η Φόρτιση Κάρτας

Δωρεάν έως 30/12/2016
Επανέκδοση Κάρτας
€ 3

Επαναφόρτιση
1% επί του ποσού φόρτισης,
ελάχιστη χρέωση: € 1,
μέγιστη χρέωση: € 3
Εκφόρτιση (ολική/ μερική)*
€ 2
Μετατροπή συναλλάγματος**
2% επί του ποσού συναλλαγής,
μέγιστη χρέωση: € 5
Ανάληψη μέσω ΑΤΜ
Τράπεζα Πειραιώς
€ 2
άλλες Τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό εντός ζώνης €
€ 2
άλλες Τράπεζες εκτός ζώνης €
€ 3
Ερώτηση Υπολοίπου μέσω ΑΤM
Τράπεζα Πειραιώς
Δωρεάν
άλλες Τράπεζες στην Ελλάδα
και το εξωτερικό***
€ 0,18
   * Σε περίπτωση που το ποσό της εκφόρτισης είναι μικρότερο από τη χρέωση εκφόρτισης, τότε θα εισπραχθεί
     ως έξοδο εκφόρτισης το συνολικό ποσό της εκφόρτισης
   ** Συναλλαγές σε νόμισμα εκτός Ευρώ
   *** όπου διατίθεται