Αναβάθμιση Πιστωτικών Καρτών University Visa & Visa Electron!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι πιστωτικές κάρτες University Visa και Visa Electron της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίζονται σε Visa Classic, με την αποστολή νέου πλαστικού κάρτας, κατά την πρώτη ανανέωση ή αντικατάστασή τους, μετά τις 13/4/19, στο πλαίσιο σχετικών οδηγιών της Visa.


Πιο συγκεκριμένα:

Οι πιστωτικές κάρτες University Visa αναβαθμιζόμενες σε Visa Classic:

  • Διατηρούν το ίδιο όνομα (University Visa)
  • Διατηρούν ίδια εικόνα πλαστικού, με μόνη αλλαγή στην απεικόνιση του λογότυπου της Visa (αφαίρεση της ένδειξης Electron)
  • Διατηρούν πλήρως τα προϊοντικά τους χαρακτηριστικά
  • Οι όροι χορήγησης και χρήσης πιστωτικής κάρτας που έχουν συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και των κατόχων των εν λόγω καρτών παραμένουν ως έχουν, σε πλήρη ισχύ.

Οι πιστωτικές κάρτες Visa Electron αναβαθμιζόμενες σε Visa Classic:

  • Μετονομάζονται σε Πειραιώς Visa Classic
  • Το πλαστικό των καρτών αποκτά την εικόνα των Πειραιώς Visa Classic πλαστικών
  • Διατηρούν πλήρως τα προϊοντικά τους χαρακτηριστικά
  • Οι όροι χορήγησης και χρήσης πιστωτικής κάρτας Visa Electron που έχουν συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και των κατόχων των εν λόγω καρτών παραμένουν ως έχουν, σε πλήρη ισχύ, με μόνη μεταβολή την μετονομασία των καρτών σε Πειραιώς Visa Classic. Μπορείτε να δείτε εδώ τους όρους.