Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  • Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2021
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Α/Κ Χρηματαγοράς
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2021
 
GRF000112000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)
 
€ 187.439.153,81
 
16.172.055,86
 
€ 11,5903
 
€ 11,5903
 
€ 11,5903
 
-0,01%
 
-0,40%
GRF000258001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)
 
€ 1.358.880,75
 
135.379,97
 
€ 10,0375
 
€ 10,0375
 
€ 10,0375
 
-0,01%
 
-0,28%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2021
Εσωτερικού
GRF000113008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 145.654.998,48
 
30.859.665,57
 
€ 4,7199
 
€ 4,7907
 
€ 4,7199
 
-0,15%
 
10,70%
GRF000109006
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 600.900,23
 
129.626,92
 
€ 4,6356
 
€ 4,6356
 
€ 4,6356
 
-0,17%
 
13,32%
GRF000363009
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)
 
€ 1.952.459,89
 
195.506,78
 
€ 9,9867
 
€ 9,9867
 
€ 9,9867
 
-0,02%
 
-0,13%
GRF000100005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 52.410.262,31
 
39.662.085,39
 
€ 1,3214
 
€ 1,3412
 
€ 1,3214
 
-0,29%
 
16,18%
GRF000270006
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 11.495.495,97
 
830.078,31
 
€ 13,8487
 
€ 13,8487
 
€ 13,8487
 
-0,28%
 
17,52%
GRF000272002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 8.829.415,59
 
730.403,08
 
€ 12,0884
 
€ 12,0884
 
€ 12,0884
 
-0,14%
 
12,14%
GRF000274008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
 
€ 44.108.049,94
 
3.813.076,36
 
€ 11,5676
 
€ 11,5676
 
€ 11,5676
 
-0,13%
 
12,79%
Εξωτερικού
GRF000351004
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)
 
€ 13.675.055,78
 
1.312.432,92
 
€ 10,4196
 
€ 10,4196
 
€ 10,4196
 
0,85%
 
4,20%
GRF000352002
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)
 
€ 2.320.983,76
 
219.850,07
 
€ 10,5571
 
€ 10,5571
 
€ 10,5571
 
0,86%
 
5,57%
GRF000104007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 16.224.729,90
 
970.764,63
 
€ 16,7134
 
€ 16,9641
 
€ 16,7134
 
0,98%
 
27,82%
GRF000099009
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 39.536.307,40
 
12.707.495,44
 
€ 3,1113
 
€ 3,1580
 
€ 3,1113
 
1,25%
 
14,20%
GRF000245008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 3.248.355,33
 
264.439,22
 
€ 12,2839
 
€ 12,2839
 
€ 12,2839
 
1,26%
 
15,54%
GRF000256005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 11.605.213,15
 
632.205,14
 
€ 18,3567
 
€ 18,3567
 
€ 18,3567
 
0,99%
 
29,29%
GRF000247004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
 
€ 69.111,34
 
5.656,66
 
€ 12,2177
 
€ 12,2177
 
€ 12,2177
 
1,26%
 
16,71%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2021
Εσωτερικού
GRF000107000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 50.834.285,21
 
2.950.305,32
 
€ 17,2302
 
€ 17,3164
 
€ 17,2302
 
-0,56%
 
-2,92%
GRF000103009
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
 
€ 372.269.643,49
 
32.091.723,55
 
€ 11,6002
 
€ 11,6582
 
€ 11,6002
 
-0,12%
 
2,85%
GRF000284007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 4.599.791,57
 
343.727,85
 
€ 13,3821
 
€ 13,3821
 
€ 13,3821
 
-0,55%
 
-2,17%
GRF000282001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
 
€ 14.254.672,33
 
1.214.318,70
 
€ 11,7388
 
€ 11,7388
 
€ 11,7388
 
-0,11%
 
3,53%
GRF000286002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
 
€ 23.090.178,19
 
1.716.998,12
 
€ 13,4480
 
€ 13,4480
 
€ 13,4480
 
-0,55%
 
-1,76%
Εξωτερικού
GRF000108008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
 
€ 125.500.370,45
 
24.081.526,80
 
€ 5,2115
 
€ 5,2376
 
€ 5,2115
 
0,02%
 
-0,28%
GRF000105004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)
 
€ 12.212.337,12
 
1.356.739,65
 
€ 9,0012
 
€ 9,0462
 
€ 9,0012
 
-0,23%
 
2,55%
GRF000106002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)
 
€ 13.435.228,20
 
3.520.242,47
 
€ 3,8166
 
€ 3,8357
 
€ 3,8166
 
-0,21%
 
1,03%
GRF000265006
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)
 
€ 1.406.108,78
 
121.696,45
 
€ 11,5542
 
€ 11,5542
 
€ 11,5542
 
-0,22%
 
3,04%
GRF000267002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)
 
€ 7.259.967,04
 
646.629,08
 
€ 11,2274
 
€ 11,2274
 
€ 11,2274
 
-0,21%
 
1,52%
GRF000260007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
 
€ 4.021.553,60
 
397.361,77
 
€ 10,1206
 
€ 10,1206
 
€ 10,1206
 
0,02%
 
-0,01%
GRF000269008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)
 
€ 56.271,10
 
4.975,86
 
€ 11,3088
 
€ 11,3088
 
€ 11,3088
 
-0,20%
 
1,92%
GRF000262003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
 
€ 11.739.922,32
 
1.153.654,36
 
€ 10,1763
 
€ 10,1763
 
€ 10,1763
 
0,02%
 
0,15%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2021
 
GRF000111002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
 
€ 47.737.306,50
 
14.859.004,71
 
€ 3,2127
 
€ 3,2529
 
€ 3,2127
 
-0,28%
 
6,07%
GRF000152006
 
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 867.194,07
 
52.030,39
 
€ 16,6671
 
€ 16,6671
 
€ 16,6671
 
0,61%
 
6,51%
GRF000329000
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)
 
€ 30.052.893,06
 
2.732.809,22
 
€ 10,9971
 
€ 10,9971
 
€ 10,9971
 
0,49%
 
10,05%
GRF000330008
 
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)
 
€ 4.633.803,18
 
411.572,42
 
€ 11,2588
 
€ 11,2588
 
€ 11,2588
 
0,50%
 
10,93%
GRF000110004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
 
€ 7.193.282,56
 
990.595,58
 
€ 7,2616
 
€ 7,2616
 
€ 7,2616
 
0,72%
 
7,76%
GRF000328002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
 
€ 26.605.481,49
 
2.669.682,05
 
€ 9,9658
 
€ 10,0904
 
€ 9,9658
 
0,71%
 
6,81%
GRF000102001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)
 
€ 10.142.878,56
 
1.039.141,83
 
€ 9,7608
 
€ 9,8828
 
€ 9,7608
 
0,56%
 
11,49%
GRF000101003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)
 
€ 58.025.745,25
 
21.008.076,33
 
€ 2,7621
 
€ 2,7966
 
€ 2,7621
 
0,63%
 
6,67%
GRF000277001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 476.502,05
 
36.524,28
 
€ 13,0462
 
€ 13,0462
 
€ 13,0462
 
-0,27%
 
7,17%
GRF000279007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I)
 
€ 1.958.114,85
 
171.007,98
 
€ 11,4504
 
€ 11,4504
 
€ 11,4504
 
0,64%
 
7,31%
GRF000275005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)
 
€ 4.156.060,58
 
319.785,43
 
€ 12,9964
 
€ 12,9964
 
€ 12,9964
 
0,57%
 
12,69%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Funds of Funds Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2021
 
GRF000095007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
 
€ 40.783.061,50
 
1.910.168,01
 
€ 21,3505
 
€ 21,6708
 
€ 21,3505
 
0,64%
 
19,25%
GRF000094000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
 
€ 47.875.230,52
 
3.675.965,86
 
€ 13,0239
 
€ 13,0890
 
€ 13,0239
 
0,16%
 
1,49%
GRF000096005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
 
€ 8.318.907,43
 
2.012.637,75
 
€ 4,1333
 
€ 4,1953
 
€ 4,1333
 
0,27%
 
2,25%
GRF000097003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
 
€ 72.699.302,50
 
16.033.886,22
 
€ 4,5341
 
€ 4,5908
 
€ 4,5341
 
0,43%
 
10,38%
GRF000356003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)
 
€ 157.423.574,53
 
15.706.819,76
 
€ 10,0226
 
€ 10,1479
 
€ 10,0226
 
0,01%
 
0,23%
GRF000098001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)
 
€ 219.455.172,89
 
98.279.862,53
 
€ 2,2330
 
€ 2,2609
 
€ 2,2330
 
0,22%
 
2,99%
GRF000263001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
 
 
 
0,00
 
€ 0,0000
 
€ 0,0000
 
€ 0,0000
 
0,00%
 
0,00%
GRF000248002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
 
€ 3.638.501,50
 
321.123,70
 
€ 11,3305
 
€ 11,3305
 
€ 11,3305
 
0,28%
 
3,36%
GRF000250008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I)
 
€ 7.666.806,74
 
512.879,76
 
€ 14,9485
 
€ 14,9485
 
€ 14,9485
 
0,65%
 
20,41%
GRF000254000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
 
€ 227.240,51
 
20.000,00
 
€ 11,3620
 
€ 11,3620
 
€ 11,3620
 
0,16%
 
1,86%
GRF000252004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (I)
 
€ 640.254,80
 
58.933,53
 
€ 10,8640
 
€ 10,8640
 
€ 10,8640
 
0,22%
 
3,51%
Α/Κ PiraeusInvest
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2021
 
LU0078310132
 
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL
 
€ 1.296.207,88
 
6.752,97
 
€ 191,9500
 
€ 193,8695
 
€ 191,9500
 
0,12%
 
-2,21%
LU1508974596
 
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL
 
€ 11.542.310,70
 
1.196.538,16
 
€ 9,6500
 
€ 9,7465
 
€ 9,6500
 
0,00%
 
-1,33%
LU1508974679
 
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL
 
$ 11.904.656,73
 
1.140.555,74
 
$ 10,4400
 
$ 10,5444
 
$ 10,4400
 
0,10%
 
-1,32%
Α/Κ PiraeusInvest
Funds of Funds Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2021
 
LU1508974836
 
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL
 
€ 8.325.650,43
 
711.995,33
 
€ 11,6900
 
€ 11,8653
 
€ 11,6900
 
0,09%
 
6,95%
LU1508974752
 
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL
 
€ 9.901.925,13
 
800.470,79
 
€ 12,3700
 
€ 12,5555
 
€ 12,3700
 
0,00%
 
8,32%
LU1508974919
 
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL
 
€ 7.635.855,74
 
624.536,16
 
€ 12,2300
 
€ 12,4135
 
€ 12,2300
 
0,00%
 
8,90%
Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα
Έναντι Ενος Ευρώ
Νόμισμα
Κωδικός
Μέση Τιμή
   
Δολλάριο Αμερικής
 
USD
 
1,1256
   
Γιεν Ιαπωνίας
 
JPY
 
127,83
   
Φράγκο Ελβετίας
 
CHF
 
1,0414