Επιτόκια Ανοιχτών Λογαριασμών

Δείτε εδώ τα επιτόκια ανοιχτών λογαριασμών σε Ευρώ και Ξένο Νόμισμα που θα ισχύουν από 01/02/2020.

Βρείτε συγκεντρωμένους τους λογαριασμούς καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, με τα επιτόκια και τα προνόμια που προσφέρουν ανάλογα με την κάθε σας ανάγκη.

Ταμιευτηρίου

Ταμιευτήρια

Προϊόν


Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

  Από 'Εως

EUR 0,01 200.000,00 0,01% 01.06.2018
200.000,01     και άνω   0,02%
Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ.)
(Κλιμακούμενο)
  EUR   0,01 και άνω   0,01%   24.11.2014
  AUD   0,01 και άνω   1,00%   18.04.2016
CAD 0,10%
CHF 0,00%
DKK 0,00%
GBP 0,10%
JPY 0,00%
NOK 0,10%
SEK 0,00%
USD 0,10%
  USD   0,01 και άνω   0,30%
(B.E.T. USD + 0,20%)
  27.09.2010

Αποταμιευτικοί

Αποταμιευτικοί Λογαριασμοί

Προϊόν


Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

  Από Έως 

  EUR     0,01     και άνω   0,30%

 ή  

0,01%
(σε περίπτωση >12 χρεωστικών κινήσεων εντός 1 έτους από την επέτειο ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού)
  30.11.2018
  EUR     0,01     και άνω   0,01% Βασικό   01.06.2018
0,40%
Προνομιακό
  EUR     0,01     και άνω   0,10%
Βασικό
  01.06.2018
1,00%
Προνομιακό
  EUR     0,01       4.999,99     0,01%   01.06.2018
  5.000,00   και άνω 0,20%

ή

0,40%
  EUR     0,01   και άνω   0,40%   01.06.2018

Τρεχούμενοι

Τρεχούμενοι

Προϊόν

Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

Από Έως

EUR 0,01 200.000,00 0,01% 02.10.2018
200.000,01 και άνω 0,02%
Λογαριασμός Cash Manager
(Κλιμακούμενο)
  EUR     0,01     και άνω   0,01%   01.06.2018
Λογαριασμός Winbank Direct
(Κλιμακούμενο)
EUR 0,01 και άνω 0,01%
Βασικό
01.06.2018
0,40% Προνομιακό
Λογαριασμός Sigma Private
(Κλιμακούμενο)
  EUR     0,01     και άνω   0,01%   01.06.2018
  AUD     0,01 και άνω     1,00%   02.10.2018
CAD 0,10%
CHF 0,00%
DKK 0,00%
GBP 0,10%
JPY 0,00%
NOK 0,10%
SEK 0,00%
USD 0,10%

Αγροτών

Αγροτών

Προϊόν


Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

  Από Έως 

Ταμιευτήριο Αγροτών
(Κλιμακωτό)
EUR 0,01 100.000,00 0,10% 01.06.2018
100.000,01 200.000,00 0,15%
200.000,01 και άνω 0,35%
Αγροτικός Λογαριασμός Ενίσχυσης
(Κλιμακούμενο)
EUR 0,01 5.000,00 0,40% 12.12.2016
5.000,01 και άνω 0,10%

ΌψεωςΌψεως

Προϊόν


Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

Από Έως

Όψεωs «FX CONVERT»
(Κλιμακωτό)
EUR 0,01 15.000 0,00%
Βασικό
11.06.2018
15.000,01 και άνω 1,00%
Αυξημένο
0,00%
Εμπορικός Λογαριασμός & Όψεως Εταιρειών & Όψεως Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών
(Κλιμακούμενο)
EUR 0,01 και άνω Άτοκος 23.01.2017
Όψεως Μηνιαίου Εκτοκισμού
(Κλιμακούμενο)
EUR 0,01 και άνω Άτοκος 02.10.2018
Όψεως «Group Deals»
(Κλιμακούμενο)
  EUR   0,01   και άνω   Άτοκος   24.11.2014
Ειδικός Λογαριασμός Επιστροφής ΦΠΑ-ΣΑΟ
(Κλιμακούμενο)
  EUR   0,01   και άνω   Άτοκος   30.04.2013
Εμπορικός Λογαριασμός Συναλλάγματος & Όψεως Εταιρειών Συναλλάγματος & Όψεως Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Συναλλάγματος
(Κλιμακούμενο)
  AUD     0,01 και άνω     1,00%   23.01.2017
CAD 0,10%
CHF 0,00%
DKK 0,00%
GBP 0,10%
JPY 0,00%
NOK 0,10%
SEK 0,00%
USD 0,10%

Τα Πιστωτικά επιτόκια Καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.

Για όλους τους καταθετικούς λογαριασμούς σε ΕΥΡΩ το Χρεωστικό Επιτόκιο είναι 13,10% (περιλαμβάνεται η εισφορά 0,60% του Ν.128/75).

Κλιμακούμενο επιτόκιο: το επιτόκιο διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό αυτής.

Κλιμακωτό επιτόκιο: το επιτόκιο διαφοροποιείται ανά κλίμακα ύψους κατάθεσης και εφαρμόζεται διαφορετικό επιτόκιο στο ποσό της κατάθεσης που αντιστοιχεί σε κάθε κλίμακα.