Συχνές Ερωτήσεις

Δεν έχω κανέναν λογαριασμό στο όνομά μου όπου να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας μου, όλοι οι λογαριασμοί είναι στο όνομα του/ της συζύγου ή του / της συγκατοίκου. Τι μπορώ να κάνω;

Θα χρειαστεί εσείς, ή ο εκπρόσωπός σας, να υπογράψετε μια αίτηση δήλωσης στοιχείων όταν επισκεφτείτε το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έναν λογαριασμό που είναι στο όνομα του/ της συζύγου ή του / της συγκατοίκου.

Θα χρειαστεί να έχω κάποια άλλα στοιχεία, εκτός των εγγράφων που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα του Οδηγού, όταν επισκεφτώ το κατάστημα;

Θα ζητηθεί να δηλώσετε (εσείς ή ο εκπρόσωπός σας) τις χώρες στις οποίες είστε φορολογικά υπόχρεος, καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς φορολογικού μητρώου.

Επιπλέον, αν σχετίζεστε με τις Η.Π.Α. (US Persons) θα πρέπει να υπογράψετε (ή να έχει ο εκπρόσωπός σας υπογεγραμμένο) και το W8 ή W9.

Θα μου ζητήσετε επιπλέον έγγραφα εκτός αυτών που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα του Οδηγού;

Τα έγγραφα του Οδηγού αρκούν για να αποκτήσετε μια βασική τραπεζική σχέση, δηλαδή καταθετικό λογαριασμό, χρεωστική κάρτα και πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Ανάλογα με τον σκοπό χρήσης του λογαριασμού σας ή το ύψος των συναλλαγών που θα πραγματοποιήσετε, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετα έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευση των κεφαλαίων σας.