Προσκόμιση Εγγράφων

Το τελευταίο βήμα που χρειάζεται προκειμένου να γίνετε πελάτης, είναι η προσκόμιση των εγγράφων που συγκεντρώσατε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και η υπογραφή των προβλεπόμενων εντύπων.

Η προσκόμιση των εγγράφων μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

A. Με τη δική σας φυσική παρουσία

Αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε την Ελλάδα, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και να ολοκληρώσετε αυθημερόν τις απαραίτητες διαδικασίες. Δείτε εδώ το δίκτυο καταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς.

B. Μέσω κάποιου εκπροσώπου σας

Αν δεν είναι εφικτό να επισκεφθείτε την Ελλάδα, τότε έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε, μέσω πληρεξουσίου, ένα τρίτο πρόσωπο για να σας εκπροσωπήσει. Ο εκπρόσωπος σας θα επισκεφθεί το κατάστημα θα προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα σας και θα υπογράψει όλα τα έντυπα που χρειάζεται για λογαριασμό σας.

Τα βήματα που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε είναι:

 • 1) Να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον συγγενή, φίλο σας ή κάποιον δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

 • 2) Να επισκεφθείτε, είτε ένα ελληνικό προξενικό γραφείο, είτε έναν συμβολαιογράφο στη χώρα διαμονής σας, για τη σύνταξη του πληρεξουσίου και την επικύρωση αντίγραφου του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας.
  Σημειώνεται ότι για τον Καναδά, η σύνταξη πληρεξουσίου μπορεί να γίνει μόνο στην Ελληνική Πρεσβεία και τα Προξενικά γραφεία.

 • 3) Για τη διευκόλυνσή σας, θα δώσετε έτοιμο το προκαθορισμένο κείμενο, το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πληρεξούσιο.

  Το κείμενο του πληρεξουσίου προβλέπει την απόκτηση των προϊόντων που χρειάζονται, προκειμένου να μπορείτε να συναλλάσσεστε από όποια χώρα και αν βρίσκεστε, δηλαδή καταθετικό λογαριασμό, χρεωστική κάρτα και κωδικούς για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

  Επιλέξτε το κείμενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας:

  Πληρεξούσιο για το άνοιγμα ατομικού καταθετικού λογαριασμού
  Πληρεξούσιο για το άνοιγμα κοινού καταθετικού λογαριασμού.

 • 4) Αν έχετε επιλέξετε να κάνετε το πληρεξούσιο, μέσω συμβολαιογράφου, θα πρέπει αυτό να φέρει την προβλεπόμενη από τη Χάγη Επισημείωση (Apostille), την οποία βάζει ο συμβολαιογράφος.

 • 5) Να αποστείλετε στον εκπρόσωπό σας στην Ελλάδα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, μαζί με το επικυρωμένο πληρεξούσιο.
  Ειδικά για τους πελάτες που σχετίζονται με τις Η.Π.Α. (US Persons) θα πρέπει να αποστείλουν στον εκπρόσωπο τους υπογεγραμμένο και το W8 ή W9.

 • 6) Όταν λάβει ο εκπρόσωπός σας τα έγγραφα, θα τα προσκομίσει σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και θα υπογράψει όλα τα απαραίτητα έντυπα.