Μετάφραση Εγγράφων

Αν τα έγγραφά σας δεν είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, τότε πρέπει να μεταφραστούν είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά.

Η μετάφραση είναι αποδεκτή, όταν πραγματοποιείται από:

  • - Συμβολαιογράφο (Notary public) της χώρας διαμονής σας
  • - Επίσημο μεταφραστή (π.χ. δικηγόρος), ο οποίος βρίσκεται στη χώρα που διαμένετε ή στην Ελλάδα
  • - Μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα

Αν δεν είστε βέβαιος για το πού μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να καλέσετε την Ελληνική Πρεσβεία ή το Ελληνικό Προξενείο για να σας δώσουν σχετικές πληροφορίες.