Επικύρωση Εγγράφων

Θα χρειαστεί να επικυρώσετε τα έγγραφά σας στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Τα έγγραφά σας έχουν μεταφραστεί, άρα θα χρειαστεί επικύρωση τους, Δεν απαιτείται αν η μετάφραση έχει γίνει από δικηγόρο στην Ελλάδα ή Notary Public ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Β. Αν προσκομίσετε αντίγραφο και όχι το πρωτότυπο έγγραφο (πχ. φωτοτυπία διαβατηρίου), αυτό θα πρέπει να είναι επικυρωμένο.

Η επικύρωση μπορεί να γίνει:

  • - Στην Ελληνική Πρεσβεία ή σε ελληνικό προξενικό γραφείο
  • - Σε notary public της χώρας σας, με εξαίρεση τον Καναδά, όπου αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη