Αντιπροσωπευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια

Βασικές Πληροφορίες

Αντιπροσωπευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού Βασικές Πληροφορίες Ενημερωτικά Δελτία Κανονισμοί Α/Κ
Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού – R (Retail Share Class)

  pdf

  pdf

  pdf
Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού - I (Institutional Share Class)

  pdf

  pdf

  pdf
A/K Alpha Trust Eclectic Balanced Fund– R (Retail Share Class)

  pdf

  pdf

  pdf
A/K Alpha Trust Eclectic Balanced Fund- I (Institutional Share Class)

  pdf

 pdf

  pdf
Alpha Trust Hellenic Equity Fund – R (Retail Share Class)

  pdf

  pdf

  pdf
Alpha Trust Hellenic Equity Fund - I (Institutional Share Class)

  pdf

  pdf

  pdf
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού – R (Retail Share Class)

  pdf

  pdf

  pdf
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - I (Institutional Share Class)

  pdf

  pdf

  pdf
Alpha Trust Strategic Bond Fund – R (Retail Share Class)

  pdf

  pdf

  pdf
Alpha Trust Strategic Bond Fund - I (Institutional Share Class)

  pdf

  pdf

  pdf
A/K Alpha Trust Euro Money Market Fund

  pdf

  pdf

  pdf
Α/Κ Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό

  pdf

 pdf

  pdf
Α/Κ Ιnterlife Mικτό
 
  pdf
 
  pdf
 
  pdf
A/K S & B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Mετοχικό
 
  pdf
 
  pdf
 
  pdf
Α/Κ ΤEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds
 
  pdf
 
  pdf
 
  pdf
A/K ΤΕΑ Αστυνομικών - Πυροσβεστών - Λιμενικών Μικτό
 
  pdf
 
 pdf
 
  pdf
A/K ΤΕΑ Γεωτεχνικών Μικτό
 
  pdf
 
 pdf
 
  pdf