Βρείτε τo αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ταιριάζειΕπιλέξτε όσα φίλτρα επιθυμείτε

 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Αναδυόμενες Αγορές
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχές και ομόλογα Ευρώπης
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
   (3 - 5 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές Μετοχές και ομόλογα
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3 - 5 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυ -Μεσοπρόθεσμος (1 έως 3 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Βραχυπρόθεσμα Ομολογιακά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυ-Μεσοπρόθεσμος (1 έως 3 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
  $
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Βραχυπρόθεσμα Ομολογιακά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Η.Π.Α.
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχικούς και Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3-5 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα Ελλάδος
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3 - 5 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Εταιρικά Ομόλογα Ελλάδος
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3-5 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμο
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμο
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνές