Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διεθνές Κρατικών Ομολόγων

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Διεθνή κρατικά ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μεσοπρόθεσμος
  (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Ομολογιακά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Διεθνές
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Διεθνή κρατικά ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μεσοπρόθεσμος
  (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Ομολογιακά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Διεθνές

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Διεθνές Κρατικών Ομολόγων επενδύει κυρίως σε διεθνείς κρατικούς και υπερεθνικών ομολογιακών τίτλων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (3 έως 5 έτη), που επιδιώκουν την επίτευξη εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών αναλαμβάνοντας μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διεθνών κρατικών και υπερεθνικών ομολογιακών τίτλων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

 • Οι μεταβολές των τιμών των ομολόγων
 • Οι μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία €/$Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ