Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μέσα χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μέσα χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων επενδύει κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς, χρεωστικούς τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρκειας και διαθέσιμα.


Πού απευθύνεται:

Σε συντηρητικούς επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιθυμούν συντηρητικές αποδόσεις ανάλογων με τις αποδόσεις της χρηματαγοράς.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου του επενδυτή επενδύοντας σε τοποθετήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των επιτοκίων καταθέσεων και των ΕΓΕΔ


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ