Pionner Fund-Euro Liquidity

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Τίτλους Χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος (μικρότερος του έτους)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Τίτλους Χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος (μικρότερος του έτους)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη

Βασικά Χαρακτηριστικά

Το Υπο-Κεφάλαιο έχει συσταθεί ως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς. Επιδιώκει κεφαλαιακή απόδοση σε συνδυασμό με τη διατήρηση του κεφαλαίου και τη παροχή απόδοσης σύμφωνα με τα επιτόκια χρηματαγοράς επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Μέσων Χρηματαγοράς και καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα που εκφράζονται σε ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μέσα που δεν εκφράζονται σε ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο αντισταθμίζεται πλήρως με τη μετατροπή σε ευρώ.

Επενδύει σε μέσα με εναπομείνασα διάρκεια λιγότερη ή ίση με δύο έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται έως την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού των επιτοκίων είναι λιγότερος ή ίσος με 397 μέρες. Το ενεργητικό του αποτιμάται με τη μέθοδο αποτίμησης αποσβεσθέντους κόστους.

Τα έσοδα από επενδύσεις επανεπενδύονται.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ