Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μέσα χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μέσα χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού επενδύει κυρίως σε προϊόντα της χρηματαγοράς του εσωτερικού (προθεσμιακές καταθέσεις, repos, κ.ά. ).


Πού απευθύνεται:

Σε συντηρητικούς επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν ανταγωνιστικές αποδόσεις στις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις τους.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου του επενδυτή και στην επίτευξη αποδόσεων υψηλότερων από τα τρέχοντα επιτόκια των χρηματαγορών.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των επιτοκίων καταθέσεων και των ΕΓΕΔ


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ