Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΑΝΑΓΚΗ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΙΑ
 • Καλύτερα επιτόκια
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
 •  
 • Ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επιδοτούμενο πρόγραμμα σταθερού επιτοκίου ενεργειακής εξοικονόμησης και αυτονομίας, έξυπνων συστημάτων (smart home) και κοινόχρηστων παρεμβάσεων (πολυκατοικιών) στον οικιακό κτιριακό τομέα
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης ή αυτονόμησης
  • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων (smart home)
  • Λοιπές Κοινόχρηστες παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  4,00%
  (με 100% επιδότηση για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα 0,12% επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  4, 5 ή 6 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι €26.675
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000