Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΑΝΑΓΚΗ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΙΑ
 • Καλύτερα επιτόκια
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
 •  
 • Ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επιδοτούμενο δάνειο σταθερού επιτοκίου για επισκευή κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων/συστημάτων σκίασης/αερισμού
  • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
  • Εγκατάσταση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Εγκατάσταση συσκευών Διαχείρισης Ενέργειας (smart home)
  • Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού (σε πολυκατοικίες)
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  6,50%
  (με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα στο 0,12%)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  4, 5 ή 6 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι €16.800
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000