Βρείτε το Καταναλωτικό Δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΜΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ

 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Προσωπικό δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο ανάλογα με το ύψος των καταθέσεων ή επενδύσεών σας για την κάλυψη των αναγκών σας, αποπληρωμή οφειλών ή/και χρηματοδότηση των φωτοβολταικών σας λύσεων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Πελάτες με καταθέσεις ή επενδύσεις που επιθυμούν χρηματοδότηση χωρίς να χρειάζεται να τις ρευστοποιήσουν
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  6 – 180 μήνες
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €3.000

  ανάλογα με τις καταθέσεις και επενδύσεις σας
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ανοικτό δάνειο για άμεση πρόσβαση σε μετρητά με χαμηλό επιτόκιο ανάλογα με το ύψος των καταθέσεων ή επενδύσεών σας για την κάλυψη έκτακτων ή επαναλαμβανόμενων προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών σας.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Πελάτες με καταθέσεις ή επενδύσεις που επιθυμούν άμεση πρόσβαση σε μετρητά χωρίς να χρειάζεται να τις ρευστοποιήσουν
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  αόριστη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €3.000

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Προσωπικό δάνειο για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών με προνομιακούς όρους για όσους λαμβάνουν το μισθό ή τη σύνταξη τους μέσω Τράπεζας.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μισθοδοτούμενους ή Συνταξιούχους που επιθυμούν χρηματοδότηση με πολύ ευνοϊκούς όρους
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  12,55%
  ή
  Σταθερό
  14,50%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 96 μήνες
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €1.500

  μέχρι €40.000

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο για όσους λαμβάνουν το μισθό ή τη σύνταξή τους και επιθυμούν άμεση πρόσβαση σε μετρητά για την κάλυψη έκτακτων ή επαναλαμβανόμενων αναγκών.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μισθοδοτούμενους ή Συνταξιούχους που επιθυμούν άμεση πρόσβαση σε μετρητά για έκτακτες / επαναλαμβανόμενες ανάγκες
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  από 13,25%
  κατά 1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο από το τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο του πελατειακού προϊόντος
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  αόριστη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €1.500

  μέχρι €20.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft προσφέρει ρευστότητα σε όσους λαμβάνουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους αυξάνοντας αυτόματα το διαθέσιμο του λογαριασμού τους, όταν αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μισθοδοτούμενους ή Συνταξιούχους που επιθυμούν άμεση πρόσβαση σε μετρητά μέσω του καταθετικού τους λογαριασμού
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  13,55%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  αόριστη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €500

  μέχρι €5.000