Βρείτε το Καταναλωτικό Δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΜΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ

 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Καταναλωτικό δάνειο Green με χαμηλό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης για την αγορά πράσινου οικιακού εξοπλισμού ή πράσινου τρόπου μετακίνησης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Την αγορά πράσινου οικιακού εξοπλισμού ή πράσινου τρόπου μετακίνησης
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  σήμερα 8,75%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 10 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €1.500

  μέχρι €20.000

  100% χρηματοδότηση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Καταναλωτικό δάνειο Green με χαμηλό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης για πράσινες επισκευές και παρεμβάσεις, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου και την εξοικονόμηση νερού.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Πράσινες επισκευές και παρεμβάσεις, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου και την εξοικονόμηση νερού
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  σήμερα 8,75%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 10 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €1.500

  μέχρι €20.000

  100% χρηματοδότηση