Προσωπικό Δάνειο με Εξασφάλιση Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Προσωπικό δάνειο με εξασφάλιση χαρτοφυλακίου ανάλογα με το ύψος των καταθέσεων ή επενδύσεών σας για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών σας, αποπληρωμή οφειλών από άλλες τράπεζες ή/και χρηματοδότηση των φωτοβολταικών σας λύσεων. Έχει χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το επιτόκιο Euribor μηνός.
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6 – 240 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €3.000

ανάλογα με τις καταθέσεις και επενδύσεις σας
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους χωρίς να ρευστοποιήσετε το καταθετικό / επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6 – 240 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €3.000

ανάλογα με τις καταθέσεις και επενδύσεις σας
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους χωρίς να ρευστοποιήσετε το καταθετικό / επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο

Πλεονεκτήματα

Προνομιακοί όροι

Με το Προσωπικό σας Δάνειο εξασφαλίζετε χρηματοδότηση με πολύ προνομιακούς όρους με εξασφάλιση του καταθετικού και επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου για οποιαδήποτε ανάγκη σας χωρίς να χρειάζεστε να το ρευστοποιήσετε.Άμεση ενημέρωση 

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Προσωπικού σας Δανείου Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

  • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000


Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €3.000 ανάλογα με τις καταθέσεις και επενδύσεις σας.Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και συνδέεται με το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου που εξαρτάται από το είδος της εξασφάλισης και την απόδοσή της.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.Διάρκεια

Το Προσωπικό Δάνειο με Εξασφάλιση Καταθετικού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου έχει διάρκεια από 6 μέχρι 240 μήνες.Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε €100 και χρεώνεται με την εκταμίευση.Εκταμίευση

Αμέσως, σε μία δόση.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκους και κεφάλαιο μαζί. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

  • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

  • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του Προσωπικού Δανείου Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
  • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το προσωπικό δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Προσωπικό Δάνειο με Εξασφάλιση Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου και να υποβάλετε την αίτησή σας:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.