Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες

Επωφεληθείτε από τους προνομιακούς όρους του προγράμματος “Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες” για να αποκτήσετε κάποιο πτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο, να παρακολουθήσετε πρόγραμμα σε ΙΕΚ, σεμινάρια, μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών ή δεξιοτήτων, να μάθετε κάποιο χόμπι ή να καλύψετε έξοδα αγοράς εξοπλισμού πρώτης εγκατάστασης, ενοικίου κτλ.

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
11,85%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 120 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος
 • Χρηματοδότηση με ή χωρίς δικαιολογητικά συμμετοχής/φοίτησης
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
11,85%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 120 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος
 • Χρηματοδότηση με ή χωρίς δικαιολογητικά συμμετοχής/φοίτησης

Πλεονεκτήματα

Ευέλικτη Χρηματοδότηση για σπουδές ή χόμπι

Με μία απλή βεβαίωση συμμετοχής, σας χρηματοδοτούμε με το 100% του συνολικού ή του υπολειπόμενου κόστους του προγράμματος και σας δίνουμε επιπλέον ρευστότητα έως €6.000 για τυχόν έξοδα που μπορεί να σας προκύψουν, όπως εξοπλισμός, βιβλία, ενοίκιο και έξοδα εγκατάστασης, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση, που το πρόγραμμα που θα επιλέξετε δεν έχει κόστος συμμετοχής, εμείς σας χρηματοδοτούμε παρόλα αυτά μέχρι και €6.000, για οτιδήποτε χρειαστείτε.

 

Γιατί να πάρετε το Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες;

Με το Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες της Τράπεζας Πειραιώς, σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής σας και αν βρίσκεστε, έχετε τη στήριξη για κάθε σας εκπαιδευτική και γνωστική ανάγκη. Συγκεκριμένα, μπορείτε να:


 • συμμετέχετε σε κάποιο πτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πρόγραμμα ΙΕΚ, κτλ.
 • παρακολουθήσετε φροντιστηριακά μαθήματα ή σεμινάρια για παράδειγμα εκμάθησης ξένων γλωσσών, εξετάσεις ΑΣΕΠ, ECDL κτλ.
 • συμμετέχετε σε σεμινάρια ή προγράμματα εκμάθησης κάποιου χόμπι, αθλήματος ή βελτίωσης δεξιοτήτων για παράδειγμα φωτογραφία, ιστιοπλοΐα, ζωγραφική, μαγειρική, κολύμβηση, χορός κτλ.


Προνομιακοί όροι

 • ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο, μόνο 11,85%
 • δυνατότητα για υψηλό ποσό χρηματοδότησης μέχρι €40.000
 • μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 120 μήνες
 • δυνατότητα περιόδου χάριτος με καταβολή μόνο τόκων, για 2 ή 4 χρόνια


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Καταναλωτικού Δανείου για Γνώσεις και Δεξιότητες χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000


Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Ανάλογα με το εάν επιβαρύνεστε ή όχι με κόστος συμμετοχής, μπορείτε να αιτηθείτε για ποσό δανείου:

 • από €1.500 μέχρι €40.000 με δυνατότητα χρηματοδότησης του 100% του κόστους του προγράμματος και παροχή επιπλέον ρευστότητας μέχρι €6.000 για την κάλυψη τυχόν εξόδων σας εξοπλισμού, βιβλίων, ενοικίου, μεταφοράς κτλ, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών
 • από €1.500 μέχρι €6.000 στην περίπτωση που η συμμετοχή σας σε πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν όπως ισχύει σε δημόσιο πανεπιστήμιο, επιδοτούμενο σεμινάριο κ.λπ.Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και σήμερα ανέρχεται σε 11,85%. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες.Διάρκεια

Ανάλογα με το ποσό του δανείου:

 • Για €1.500 μέχρι €6.000 – από 6 μέχρι 60 μήνες
 • Για €6.001 μέχρι €40.000 – από 6 μέχρι 120 μήνες
Σε κάθε περίπτωση, στη λήξη της αποπληρωμής του προσωπικού δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 70 χρονών.Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος με καταβολή μόνο τόκων για ποσά πάνω από €3.000.

 • Για €3.000 μέχρι €6.000 – από 1 μέχρι 24 μήνες
 • Για €6.001 μέχρι €40.000 – από 1 μέχρι 48 μήνες


Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε €150 και χρεώνεται με την εκταμίευση
Εκταμίευση

Αμέσως, σε μία δόση.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Τόκους και κεφάλαιο μαζί
 • Μόνο τόκους για όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος
Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του Καταναλωτικού Δανείου για Γνώσεις και Δεξιότητες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το προσωπικό δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.