Καταναλωτικό Δάνειο Εγκατάστασης Παροχής Αερίου

Καταναλωτικό δάνειο με γρήγορες και απλές διαδικασίες χρηματοδότησης για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης για τη σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου.
EΠITOKIO
Σταθερό
10,70%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.000

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • Κάλυψη του συνολικού κόστους εγκατάστασης
EΠITOKIO
Σταθερό
10,70%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.000

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • Κάλυψη του συνολικού κόστους εγκατάστασης

Πλεονεκτήματα

Γιατί να πάρετε το Καταναλωτικό δάνειο Εγκατάστασης Παροχής Αερίου;

 • Μειώνετε σημαντικά τα έξοδα θέρμανσης
 • Εξασφαλίζετε οικονομία, αυτονομία και ασφάλεια
 • Βελτιώνετε την ποιότητα της καθημερινότητάς σας και απαλλάσσεστε από το άγχος της θέρμανσης


Προνομιακοί Όροι

 • Κάλυψη του συνολικού κόστους της εγκατάστασης
 • Χαμηλό σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • Έκπτωση 75% στις δαπάνες εξέτασης αιτήματος επί του επίσημου τιμολογίου της τράπεζας
 • Δόση που διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια αποπληρωμής και τις δυνατότητες του πελάτη


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρηματοδότησης:

 • Στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Στα γραφεία εξυπηρέτησης της ΕΠΑ ή από τους συνεργάτες της μέσω σχετικού πληροφοριακού υλικού


Εξυπηρέτηση σε κάθε βήμα

Ο εξειδικευμένος σύμβουλός μας σας εξηγεί τη διαδικασία, σας βοηθά να υποβάλετε την αίτησή σας και παρακολουθεί την εξέλιξη του δανείου σας.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €1.000 μέχρι €40.000Επιτόκιο

Σταθερό 10,70% για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ).Διάρκεια

Από 6 έως 96 μήνες.Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε 50€ και χρεώνεται με την εκταμίευση.Εκταμίευση

Η εκταμίευση γίνεται αμέσως, σε μία δόση.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκους και κεφάλαιο μαζί.

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής

Ολική ή μερική οποιαδήποτε στιγμή.