Καταναλωτικό Δάνειο Εγκατάστασης Παροχής Αερίου

Καταναλωτικό δάνειο με γρήγορες και απλές διαδικασίες χρηματοδότησης για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης για τη σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου.
EΠITOKIO
Σταθερό
10,70%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.000

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • Κάλυψη του συνολικού κόστους εγκατάστασης
EΠITOKIO
Σταθερό
10,70%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.000

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • Κάλυψη του συνολικού κόστους εγκατάστασης

Πλεονεκτήματα

Γιατί να πάρετε το Καταναλωτικό δάνειο Εγκατάστασης Παροχής Αερίου;

 • Μειώνετε σημαντικά τα έξοδα θέρμανσης
 • Εξασφαλίζετε οικονομία, αυτονομία και ασφάλεια
 • Βελτιώνετε την ποιότητα της καθημερινότητάς σας και απαλλάσσεστε από το άγχος της θέρμανσης


Προνομιακοί Όροι

 • Κάλυψη του συνολικού κόστους της εγκατάστασης
 • Χαμηλό σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • Έκπτωση 75% στις δαπάνες εξέτασης αιτήματος επί του επίσημου τιμολογίου της τράπεζας
 • Δόση που διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια αποπληρωμής και τις δυνατότητες του πελάτη


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρηματοδότησης:

 • Στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Στα γραφεία εξυπηρέτησης της ΕΠΑ ή από τους συνεργάτες της μέσω σχετικού πληροφοριακού υλικού


Εξυπηρέτηση σε κάθε βήμα

Ο εξειδικευμένος σύμβουλός μας σας εξηγεί τη διαδικασία, σας βοηθά να υποβάλετε την αίτησή σας και παρακολουθεί την εξέλιξη του δανείου σας.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €1.000 μέχρι €40.000Επιτόκιο

Σταθερό 10,70% για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ).Διάρκεια

Από 6 έως 96 μήνες.Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε 50€ και χρεώνεται με την εκταμίευση.Εκταμίευση

Η εκταμίευση γίνεται αμέσως, σε μία δόση.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκους και κεφάλαιο μαζί.

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής

Ολική ή μερική οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Καταναλωτικό Δάνειο ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.