Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο με Εξασφάλιση Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Ανοικτό Προσωπικό δάνειο με εξασφάλιση καταθετικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Είναι ανάλογο με το ύψος των καταθέσεων ή επενδύσεών σας για την κάλυψη έκτακτων ή επαναλαμβανόμενων προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών σας. Έχει χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το επιτόκιο Euribor μηνός.

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €3.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους χωρίς να ρευστοποιήσετε το καταθετικό / επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €3.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους χωρίς να ρευστοποιήσετε το καταθετικό / επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο

Πλεονεκτήματα

Άμεση πρόσβαση σε μετρητά

Το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο με Εξασφάλιση Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου σάς εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε ένα εγκεκριμένο ποσό, για αναλήψεις μετρητών ή  αγορές με τη Χρεωστική Κάρτα Visa Debit.

Το ύψος του ποσού διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος των καταθέσεων και επενδύσεών σας.Ευελιξία στην αποπληρωμή

 Με το Ανοικτό Προσωπικό σας Δάνειο Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου πληρώνετε:

 • κάθε μήνα τουλάχιστον την ελάχιστη καταβολή, που αντιστοιχεί στους τόκους για το ποσό που έχετε χρησιμοποιήσει
 • και οποιοδήποτε ποσό εσείς επιθυμείτε, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίησή στην Τράπεζα.

Με κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε, μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε το ποσό  χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και έξοδα.Χρεωστική κάρτα Visa Debit

Εάν δεν έχετε ήδη, εκδίδουμε για σας χρεωστική κάρτα Visa Debit. Σας προσφέρει 24ωρη πρόσβαση στο λογαριασμό του Ανοικτού Προσωπικού σας Δανείου  Καταθετικού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου για:

 • Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών σε ΑΤΜ
 • Αγορές σε καταστήματα και επιχειρήσεις με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού σαςΆμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Ανοικτού σας Δανείου με Εξασφάλιση Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου χωρίς χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000
  Χαρακτηριστικά

  Ποσό δανείου

  Από €3.000 ανάλογα με τις καταθέσεις και επενδύσεις σας.  Επιτόκιο

  Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και συνδέεται με το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου που εξαρτάται από το είδος της εξασφάλισης και την απόδοσή της.

  Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.  Διάρκεια

  Το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο Καταθετικού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου είναι ανακυκλούμενο με αόριστη διάρκεια αποπληρωμής.  Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

  Ανέρχεται σε €100 και χρεώνεται με την εκταμίευση.  Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες δόσεις που αποτελούνται τουλάχιστον από τους τόκους που αναλογούν στη συνολική σας οφειλή.  Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

  Ολική ή μερική οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.  Πώς θα το αποκτήσετε

  Για να ενημερωθείτε για το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο με Εξασφάλιση Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου και να υποβάλετε την αίτησή σας:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  Βρείτε κοντινό κατάστημα

  Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.