Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Smart Premium

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Με καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Από
€10.000

έως
€50.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
 • Το πρόγραμμα παρέχει καθημερινή εγγύηση η οποία ισούται με το 85% της μέγιστης Αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού (Ιστορικό Υψηλό)
 • Προοπτική αποδόσεων
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Καθημερινή Εγγύηση 85%
 • Προοπτική Αποδόσεων
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Με καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Από
€10.000

έως
€50.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
 • Το πρόγραμμα παρέχει καθημερινή εγγύηση η οποία ισούται με το 85% της μέγιστης Αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού (Ιστορικό Υψηλό)
 • Προοπτική αποδόσεων
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Καθημερινή Εγγύηση 85%
 • Προοπτική Αποδόσεων