Επιδοματικό Πρόγραμμα Υγείας Care 4 Me από την ERGO

Επιδοματικό πρόγραμμα υγείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO μέσω της Πειραιώς Financial Holdings. Σας εξασφαλίζει ημερήσιο επίδομα σε μετρητά, εάν χρειαστεί να νοσηλευτείτε σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιδοματικό πρόγραμμα υγείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO μέσω της Πειραιώς Financial Holdings. Σας εξασφαλίζει ημερήσιο επίδομα σε μετρητά, εάν χρειαστεί να νοσηλευτείτε σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
 • Επίδομα ανάρρωσης
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ετήσια
Με αυτόματη ανανέωση
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Simple
€50

Advanced
€99

Total
€147

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ηλικία εισόδου του ασφαλισμένου στο πρόγραμμα από 3 μηνών έως 65 ετών
 • Λήξη της ασφάλισης στα 70 έτη του ασφαλισμένου
 • Δυνατότητα επιλογής πακέτου με βάση το ύψος του επιδόματος που θέλετε
 • Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιδοματικό πρόγραμμα υγείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO μέσω της Πειραιώς Financial Holdings. Σας εξασφαλίζει ημερήσιο επίδομα σε μετρητά, εάν χρειαστεί να νοσηλευτείτε σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
 • Επίδομα ανάρρωσης
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ετήσια
Με αυτόματη ανανέωση
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Simple
€50

Advanced
€99

Total
€147

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ηλικία εισόδου του ασφαλισμένου στο πρόγραμμα από 3 μηνών έως 65 ετών
 • Λήξη της ασφάλισης στα 70 έτη του ασφαλισμένου
 • Δυνατότητα επιλογής πακέτου με βάση το ύψος του επιδόματος που θέλετε
 • Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρού

Πλεονεκτήματα

Το πρόγραμμα προβλέπει την άμεση καταβολή μετρητών για:

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα

Καταβάλλεται σε περίπτωση νοσηλείας για κάθε διανυκτέρευση στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το ποσό που έχετε επιλέξει κατά την αγορά του προϊόντος.

 • Στο πακέτο Care 4 Me Simple λόγω ατυχήματος
 • Στα πακέτα Care 4 Me Advanced & Total λόγω ατυχήματος ή ασθένειας

Το επίδομα υπολογίζεται από την 1η ημέρα νοσηλείας σε νοσοκομείο, με ανώτατο όριο τις 120 ημέρες.

Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης

Καταβάλλεται συμπληρωματικά με το επίδομα νοσηλείας μετά την έξοδό σας από το νοσοκομείο και είναι ίσο με το μισό του επιδόματος νοσηλείας και καταβάλλεται για ίσο αριθμό ημερών, με ανώτατο όριο τις:

 • 20 ήμερες για το πακέτο Care 4 Me Simple
 • 10 μέρες για τα πακέτα Care 4 Me Advanced και Total

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Καταβάλλεται στους δικαιούχους κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας Ζωής από Ατύχημα, το οποίο συνέβη μετά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης, αποκλειόμενης κάθε άλλης αιτίας.

Επιδόματα και Ασφάλιστρα ανά πακέτο ασφάλισης

Το ύψος των επιδομάτων της ασφάλισης Care 4 Me διαμορφώνεται ανάλογα με το πακέτο επιδομάτων που επιλέγετε, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας.

Care 4 Me Simple Advanced Total
Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα
 
€50
 (μόνο από ατύχημα) 
 
€75
 
€100
Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης
 
€25
 (μόνο από ατύχημα) 
 
€37,50
 
€50
Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
 
€4.000
 
€4.000
 
€4.000
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
 
€50
 
€99
 
€147

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.