Επιδοματικό Πρόγραμμα - My Care Simple

Επιδοματικό πρόγραμμα υγείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO μέσω της Πειραιώς Financial Holdings. Σας εξασφαλίζει ημερήσιο επίδομα σε μετρητά, εάν χρειαστεί να νοσηλευτείτε σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιδοματικό πρόγραμμα υγείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO μέσω της Πειραιώς Financial Holdings. Σας εξασφαλίζει ημερήσιο επίδομα σε μετρητά, εάν χρειαστεί να νοσηλευτείτε σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
  • Επίδομα ανάρρωσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
Με δυνατότητα
ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
€50
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Aσφάλεια ζωής
  • Aσφάλεια θανάτου από ατύχημα
  • Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιδοματικό πρόγραμμα υγείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO μέσω της Πειραιώς Financial Holdings. Σας εξασφαλίζει ημερήσιο επίδομα σε μετρητά, εάν χρειαστεί να νοσηλευτείτε σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
  • Επίδομα ανάρρωσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
Με δυνατότητα
ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
€50
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Aσφάλεια ζωής
  • Aσφάλεια θανάτου από ατύχημα
  • Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρού

Πλεονεκτήματα

Άμεση καταβολή μετρητών

Το πρόγραμμα My Care Simple προβλέπει νοσοκομειακό επίδομα που σάς καταβάλλεται αμέσως σε μετρητά για όσες ημέρες παραμείνετε στο νοσοκομείο, με μέγιστο ημερών συνεχόμενων ημερών νοσηλείας τις 120. Παράλληλα, σας καταβάλλεται και επίδομα ανάρρωσης για ίσο αριθμό ημερών με τις ημέρες νοσηλείας και μέγιστη περίοδο καταβολής τις 20 ημέρες.

Συμπληρωματική λειτουργία

Η ασφάλιση My Care Simple συμπληρώνει την ασφάλιση που έχετε με οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Τι επιδόματα προβλέπει η ασφάλιση My Care Simple

Το ύψος των επιδομάτων της ασφάλισης My Care Simple διαμορφώνεται  σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας.

Ενδεικτικά:

Βασικά Επιδόματα Μy Care Simple
Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας μέχρι 120 μέρες
 
€50
Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης μέχρι 20 μέρες
 
€25


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασφάλεια ζωής με κεφάλαιο €1.000.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημίωση €4.000.Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.