Βρείτε το Πρόγραμμα που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επενδυτικό πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, συστηματικής αποταμίευσης και καθημερινής εγγύησης από την ασφαλιστική εταιρία NN Hellas, το οποίο προτείνει η Τράπεζα Πειραιώς στους πελάτες της.
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
  • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
  • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  από
  €50
  το μήνα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Στη λήξη του προγράμματος, σας καταβάλλεται το μεγαλύτερο από:

  • Την Αξία του Προσωπικού Λογαριασμού τη στιγμή εκείνη
  • Το Εγγυημένο Κεφαλαίο Προγράμματος

  Επιπρόσθετα, θα λάβετε και το Bonus λήξης, εφόσον δεν έχετε διακόψει την πληρωμή των ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.

 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
  • Με τη μορφή σύνταξης
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Καθημερινή Εγγύηση 80% της μέγιστης αξίας που έχει καταγράψει ο Προσωπικός σας Λογαριασμός (Ιστορικό Υψηλό)
  • Προοπτική αποδόσεων
  • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας Ζωής, χωρίς ιατρικό έλεγχο
  • Προστασία πληρωμής ασφαλίστρου (κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων από ατύχημα)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ασφαλιστικό πρόγραμμα, με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη, με συστηματικές καταβολές ανάλογα με τον τρόπο που σας ταιριάζει για την κάλυψη των μελλοντικών σας αναγκών
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Χωρίς αρχικό κεφάλαιο
  • Με ύψος ασφαλίστρων που ορίζετε εσείς
  • Με μηνιαία συχνότητα καταβολής
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  από
  €84
  το μήνα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό κατοχύρωσης τυχόν κερδών του προσωπικού σας λογαριασμού, ανεξάρτητα με την απόδοσή του στα επόμενα έτη. Το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης μπορεί να περιλαμβάνει ένα επιπλέον ποσό, Προϊόν Απόδοσης, πέραν του συνόλου των ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει
 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
  • Σε δόσεις
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρου 3%
  • Προοπτική αποδόσεων
  • Προστασία πληρωμής ασφαλίστρου (κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς σας προτείνει το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής Smart Premium της ΝΝ Hellas, που συνδέεται με επενδύσεις παρέχοντας καθημερινή εγγύηση.
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Με καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  Από
  €10.000

  έως
  €40.000
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  • Το πρόγραμμα παρέχει καθημερινή εγγύηση η οποία ισούται με το 85% της μέγιστης Αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού (Ιστορικό Υψηλό)
  • Προοπτική αποδόσεων
 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Καθημερινή Εγγύηση 85%
  • Προοπτική Αποδόσεων
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ασφαλιστικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις σε Μερίδια ΟΣΕΚΑ1, από την ασφαλιστική εταιρία NN Hellas, το οποίο προτείνει η Τράπεζα Πειραιώς στους πελάτες της.
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
  • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
  • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  από
  €50
  το μήνα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Στη λήξη του προγράμματος θα λάβετε την τρέχουσα Αξία του Λογαριασμού Επένδυσης

 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
  • Με τη μορφή σύνταξης
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Επένδυση των τακτικών καταβολών σε ΟΣΕΚΑ εσωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ
  • Επένδυση των έκτακτων καταβολών σε ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού και Εξωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ καθώς και ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού των Amundi και NNIP
  • Δυνατότητα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου