Βρείτε το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα για το Παιδί σας που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ασφαλιστικό πρόγραμμα, με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη για το παιδί σας, με συστηματικές καταβολές ανάλογα με τον τρόπο που σας ταιριάζει
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Χωρίς αρχικό κεφάλαιο
  • Με ύψος ασφαλίστρων που ορίζετε εσείς
  • Με μηνιαία συχνότητα καταβολής
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  από
  €84
  το μήνα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό κατοχύρωσης τυχόν κερδών του προσωπικού σας λογαριασμού, ανεξάρτητα με την απόδοσή του στα επόμενα έτη. Το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης μπορεί να περιλαμβάνει ένα επιπλέον ποσό, Προϊόν Απόδοσης, πέραν του συνόλου των ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει
 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
  • σε δόσεις
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρου 3%
  • Προοπτική αποδόσεων
  • Προστασία πληρωμής ασφαλίστρου (Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων)