Διαχείριση Χρηματικού - Μετρητά

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Μετρητών της Τράπεζας Πειραιώς σας διευκολύνουν να διαχειρίζεστε με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τις καθημερινές ταμειακές ροές σε μετρητά της επιχείρησής σας.

Φάσμα υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Μετρητών της Τράπεζας Πειραιώς καλύπτουν όλο το φάσμα υπηρεσιών που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών ροών σας:

  • Καταμέτρηση και αναλυτική συμφωνία του χρηματικού που παραδίδετε στην Τράπεζα Πειραιώς και κατάθεση του ποσού σε λογαριασμό της επιχείρησής σας
  • Αναλυτική πληροφόρηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης για τα αποτελέσματα της καταμέτρησης και συμφωνίας του χρηματικού
  • Παραγγελία και παράδοση χρηματικού με ανάληψη από το λογαριασμό σας
  • Μεταφορά του χρηματικού σας μέσω εταιρείας χρηματαποστολών συνεργαζόμενη με την Τράπεζα Πειραιώς
  • Ανταλλαγή αξιών, σε περιπτώσεις μετατροπής του ποσού που προσκομίζετε με το ισόποσο σε χαρτονομίσματα ή κέρματα άλλης ονομαστικής αξίας
  • Δυνατότητα κατάθεσης ή ανάληψης κερμάτων, ανεξαρτήτως ποσότητας
  • Διαχείριση χαρτονομισμάτων και κερμάτων αμφιβόλου γνησιότητας
  • Αγορά και πώληση συναλλάγματος σε περισσότερα από 20 διαφορετικά νομίσματα
  • Πωλήσεις, Αγορές, Εκτίμηση & Φύλαξη Χρυσών Λιρών και Ράβδων Χρυσού

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς σάς παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων με προνομιακή τιμολόγηση, για μια ολοκληρωμένη υποστήριξη των ταμειακών ροών σας.

Πλεονεκτήματα

Γρήγορη εξυπηρέτηση

Άμεση διαχείριση του χρηματικού σας στις μέρες και ώρες που σας εξυπηρετούν.

Ασφάλεια

Η καταμέτρηση μετρητών γίνεται σε χώρους υψίστης ασφαλείας, ενώ η αξιοποίηση της δυνατότητας μεταφοράς του χρηματικού σας με συνεργαζόμενη με την Τράπεζα εταιρεία χρηματαποστολών, σας βοηθά να εξαλείψετε τους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά των μετρητών από τους υπαλλήλους σας.

Άμεση παρακολούθηση κίνησης λογαριασμού

Μέσω winbank web banking μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώνεστε OnLine για το υπόλοιπο και τις κινήσεις του λογαριασμού σας, στον οποίο πιστώνονται ή χρεώνονται χρήματα της επιχείρησής σας.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες Διαχείρισης Μετρητών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Διαχείρισης Μετρητών της Τράπεζας Πειραιώς, θα πρέπει να επισκεφτείτε το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί, για να υπογράψετε τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικού και να επιλέξετε τις υπηρεσίες Διαχείρισης Μετρητών και Χρηματαποστολών.