Εμβάσματα Εξωτερικού - Αυθημερόν


Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει άμεση προτεραιότητα στην επιχείρησή σας και εξυπηρετεί αυθημερόν τα εμβάσματα εξωτερικού έως €100.000.

Αν είστε επιχειρηματίας και χρειάζεται να διενεργείτε εμβάσματα στο εξωτερικό, απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς. Απλοποιούμε τις διαδικασίες και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνουμε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Πότε θα υλοποιηθεί το αίτημά μου;

Τα αιτήματα επιχειρήσεων για εμβάσματα εξωτερικού έως €100.000 (ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα) εγκρίνονται και εκτελούνται αυθημερόν, υπό τους περιορισμούς που ορίζει η εκάστοτε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Τι ισχύει για ποσά άνω των €100.000;

Για τη διενέργεια εμβασμάτων στο εξωτερικό άνω των €100.000, απαιτείται η προσκόμιση των ακολούθων εγγράφων:


  • Τιμολόγια ή προτιμολόγια με σαφή ένδειξη ημερομηνίας πληρωμής
  • Υπεύθυνη Δήλωση για ποσά άνω των € 100.000
  • Αίτηση εμβάσματος

Τα αιτήματα για εμβάσματα εξωτερικού ποσού άνω των €100.000 αξιολογούνται και εγκρίνονται με βάση τα κριτήρια που ορίζει η τρέχουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Eφόσον το αίτημα εγκριθεί, η Τράπεζα θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για την εκτέλεση του εμβάσματος/συναλλαγής.