Πλήρες Επιχειρηματικό Μηνιαίο Πακέτο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

 • Ειδοποιήσεις Λογαριασμών
 • Ειδοποιήσεις Καρτών
 • Ειδοποιήσεις Εντολών Πληρωμής
 • Ειδοποιήσεις Χρηματιστηρίου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


1 μήνα
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ

 • Επιχειρήσεις
ΣΥΝΔΡΟΜΗ


€3,70
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

 • Ειδοποιήσεις Λογαριασμών
 • Ειδοποιήσεις Καρτών
 • Ειδοποιήσεις Εντολών Πληρωμής
 • Ειδοποιήσεις Χρηματιστηρίου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


1 μήνα
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ

 • Επιχειρήσεις
ΣΥΝΔΡΟΜΗ


€3,70

Χαρακτηριστικά

Το Πλήρες Επιχειρηματικό μηνιαίο πακέτο winbank alerts σας ενημερώνει για:


 1.  Κινήσεις των εταιρικών λογαριασμών σας:

 • Κάθε φορά που μεταβάλλεται το λογιστικό υπόλοιπο του εταιρικού λογαριασμού σας
 • Όταν το λογιστικό υπόλοιπο του εταιρικού λογαριασμού σας γίνεται μικρότερο ή μεγαλύτερο από συγκεκριμένο ποσό αναφοράς που ορίζετε εσείς
 • Όταν το λογιστικό υπόλοιπο του εταιρικού λογαριασμού σας είναι εντός ή εκτός των ορίων συγκεκριμένου ποσού που ορίζετε εσείς

Για συγκεκριμένες συναλλαγές που οφείλονται απο:

 • Εσάς, συνδικαιούχο σας ή τρίτο πρόσωπο
 • Συναλλαγή μέσω ΑΤΜ, υπηρεσιών winbank ή άλλου καναλιού
 • Την Τράπεζα Πειραιώς χωρίς εντολή, π.χ. καταβολή τόκων και παρακράτηση φόρου

Χρεώσεις:

 • Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό
 • Πληρωμή ΔΕΚΟ
 • Εξόφληση της εταιρικής πιστωτικής κάρτας σας
 • Καταβολή δόσεων δανείου
 • Εξερχόμενα εμβάσματα
 • Πληρωμή επιταγών

Πιστώσεις:

 • Πίστωση μισθοδοσίας
 • Εισερχόμενα εμβάσματα
 • Μεταφορά χρημάτων από άλλο λογαριασμό
 • Κατάθεση μετρητών από λογαριασμό
 • Κατάθεση μετρητών από λογαριασμό
 • Καταβολή τόκων λογαριασμού, προθεσμιακής κατάθεσης ή REPOS
 • Καταβολή μερισμάτων
 • Επιστροφή φόρου 2.   Κινήσεις των πιστωτικών και προπληρωμένων εταιρικών καρτών σας:

Οι ειδοποιήσεις Πιστωτικών Καρτών για επιχειρήσεις σας ειδοποιούν για συναλλαγές που γίνονται με την εταιρική πιστωτική κάρτα σας για:

 • Το είδος τους – χρέωση για αγορά ή/και ανάληψη μετρητών
 • Την αξία τους – πάνω από ένα όριο ασφαλείας που ορίζετε εσείς
 • Τον τρόπο συναλλαγής – σε φυσικά σημεία πώλησης, on-line ή/και τηλεφωνικά
 • Τη χώρα συναλλαγής – Ελλάδα ή/και χώρες του εξωτερικού

Οι ειδοποιήσεις Προπληρωμένων Καρτών παρακολουθούν τις κινήσεις των προπληρωμένων εταιρικών καρτών και σας ενημερώνουν:

 • Για κάθε εξ αποστάσεως (μέσω internet ή τηλεφωνικές παραγγελίες) συναλλαγή μέσω προπληρωμένης κάρτας winbank Webuy, σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Για κάθε μεταβολή στην αξία της συναλλαγής δηλ. μεγαλύτερο ή ίσο με συγκεκριμένο ποσό αναφοράς που ορίζετε εσείς


 3.  Εντολές πληρωμής των εταιρικών λογαριασμών σας και των υποχρεώσεων της επιχείρησης:

Οι ειδοποιήσεις εντολών πληρωμής σας ενημερώνουν σχετικά με τις μελλοντικές, περιοδικές και πάγιες εντολές σας:

 • Μία εργάσιμη μέρα πριν εκτελεστεί η εντολή πληρωμής (μόνο για μελλοντικές και περιοδικές εντολές)
       Ως υπενθύμιση
       Ως επισήμανση ότι το υπόλοιπό σας δεν επαρκεί για να καλύψει την πληρωμή
       Ως επισήμανση όταν το ποσό είναι πάνω από το όριο ασφαλείας που έχετε ορίσει
 • Κάθε φορά που εκτελείται η εντολή πληρωμής
 • Εάν αποτύχει η εκτέλεση της εντολή πληρωμής 4.  Συναλλαγές χρηματιστηρίου

Οι ειδοποιήσεις Χρηματιστηρίου παρακολουθούν το χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιό σας και σας ενημερώνουν:

 • Όταν εκτελείται εντολή σας για αγορά ή πώληση μετοχών
 • Καθημερινά για την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας, όπως διαμορφώνεται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου
 • Καθημερινά με τα πινακίδια των χρηματιστηριακών συναλλαγών σας

Διαχείριση ειδοποιήσεων

 1.  Ρυθμίσεις κινήσεων και υπολοίπου εταιρικού Λογαριασμού.


 a.  Ορίζετε τον εταιρικό λογαριασμό που θέλετε να παρακολουθείτε.


 b.  Επιλέγετε σε ποιες περιπτώσεις θέλετε να λαμβάνετε alerts. Το σύστημα μπορεί να σας ειδοποιεί κάθε φορά που καταγράφεται μεταβολή        στο λογιστικό υπόλοιπο του εταιρικού λογαριασμού σας:

 • Ανεξαρτήτως ποσού ή λόγου μεταβολής
 • Σε σχέση με 1 ποσό αναφοράς (ελάχιστο ή μέγιστο) που ορίζετε εσείς
 • Σε σχέση με 2 ποσά αναφοράς (ελάχιστο και μέγιστο) που ορίζετε εσείς

 c.   Ορίζετε τα ποσά αναφοράς (π.χ. ελάχιστο ή μέγιστο ποσό), εφόσον είναι απαραίτητα για τα alerts που επιλέξατε.


 d.  Ορίζετε τις ημέρες και ώρες που θέλετε να λαμβάνετε alerts:

 • Από πότε μέχρι πότε σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις
 • Ποιες ώρες της μέρας δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις (περιόδους σιγής) 2.  Ρυθμίσεις Πιστωτικών & Προπληρωμένων εταιρικών Καρτών.


 a.  Ορίζετε την πιστωτική και την προπληρωμένη εταιρική κάρτα που θέλετε να παρακολουθείτε.


 b.  Επιλέγετε ποιες συναλλαγές της εταιρικής πιστωτικής σας κάρτας σας ενδιαφέρει να παρακολουθείτε: 

 • Χρεώσεις για αγορές
 • Αναλήψεις μετρητών
 • Συναλλαγές αξίας πάνω από ένα όριο ασφαλείας που ορίζετε εσείς
 • Συναλλαγές σε φυσικά σημεία πώλησης
 • Συναλλαγές on-line
 • Τηλεφωνικές συναλλαγές
 • Συναλλαγές στην Ελλάδα
 • Συναλλαγές σε χώρες του εξωτερικού που ορίζετε εσείς

 c.   Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε να ενημερώνεστε.

Για συναλλαγές με χρήση εταιρικής Προπληρωμένης Κάρτας winbank Webuy:

 • για οποιαδήποτε αξία συναλλαγής.
 • όταν η αξία της συναλλαγής είναι μεγαλύτερη ή ίση του ποσού που εσείς θα ορίσετε.
 • για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.
 • για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός Ελλάδας.


 d.  Ορίζετε τις ημέρες και ώρες που θέλετε να λαμβάνετε alerts:

 • Από πότε μέχρι πότε σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις
 • Ποιες ώρες της μέρας δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις (περιόδους σιγής) 3.  Ρυθμίσεις εντολών πληρωμής.


 a.  Ορίζετε την εντολή πληρωμής που θέλετε να παρακολουθείτε.


 b.  Επιλέγετε σε ποιες περιπτώσεις θέλετε να λαμβάνετε alerts:

 • Για υπενθύμιση πριν εκτελεστεί η πληρωμή
 • Για ενημέρωση μία ημέρα πριν ότι το υπόλοιπό σας δεν επαρκεί για να καλύψει την πληρωμή
 • Για επισήμανση πριν εκτελεστεί η πληρωμή, ότι το ποσό είναι πάνω από όριο ασφαλείας που έχετε ορίσει
 • Για ενημέρωση ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς η πληρωμή
 • Για ειδοποίηση εάν η εκτέλεση της πληρωμής αποτύχει

 c.   Ορίζετε τα ποσά αναφοράς (π.χ. όριο ασφαλείας), εφόσον είναι απαραίτητα για τα alerts που επιλέξατε. 


 d.  Ορίζετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να λαμβάνετε alerts:

 • Από πότε μέχρι πότε σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις
 • Ποιες ώρες της μέρας δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις(ζώνες σιγής) 4.  Ρυθμίσεις συναλλαγών Χρηματιστηρίου.


 a.  Ενεργοποιείτε την υπηρεσία winbank alerts Χρηματιστηρίου.


 b.  Ορίζετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να λαμβάνετε alerts:

 • Από πότε μέχρι πότε σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις
 • Ποιες ώρες της μέρας δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις (ζώνες σιγής)