Αναπτύσσω την επιχείρησή μου

Εντοπίστε τις ευκαιρίες που είναι κατάλληλες για τα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησης σας και αποκτήστε πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για τη χρηματοδότησή τους.

Ελάτε να συζητήσουμε για τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που ταιριάζουν στα σχέδιά σας και επωφεληθείτε από:

  • Χρηματοδότηση μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Φορείς, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

  • Χρηματοδότηση με ανταγωνιστική τιμολόγηση  για την:
    • υλοποίηση επενδύσεων
    • προεξόφληση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων (στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων)

  • Έκπτωση 25% στη δαπάνη εξέτασης αιτήματος  για τις αιτήσεις δανείων τακτής λήξης  

  • Το «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ . Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)

  • Υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο της Τράπεζας
Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ Equall 360° είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται από γυναίκες (Ατομικές Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες) ή το 51% της επιχείρησης ανήκει σε γυναίκα / γυναίκες (Νομικά Πρόσωπα).

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Equall 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.