Αναπτύσσω την τουριστική μου επιχείρηση

Εντοπίστε τις ευκαιρίες που είναι κατάλληλες για τα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησής σας και αποκτήστε πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για τη χρηματοδότησή τους.

Ελάτε να συζητήσουμε για τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που ταιριάζουν στα σχέδιά σας και επωφεληθείτε από:

  • Χρηματοδότηση μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Φορείς, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
  • Έκπτωση 50% στη δαπάνη εξέτασης αιτήματος για τις αιτήσεις δανείων τακτής λήξης
  • Δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, με έκπτωση 20%
  • Το «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα (π.χ . Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)
  • Υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο της Τράπεζας
  • Νέες, εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις για την “πράσινη” ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κάθε 01/04 και 01/10 του εκάστοτε έτους.