Αναπτύσσω την τουριστική μου επιχείρηση

Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που είναι κατάλληλες για τα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης της τουριστικής σας επιχείρησης και σας δίνουμε πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για τη χρηματοδότησή τους, βάσει της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς.


  • Χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο του προγράμματος COSME* με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου και εξασφαλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του ποσού του δανείου)


Ένα Μοναδικό πρόγραμμα που σας προσφέρει:
    • Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής τους
    • Προνομιακή τιμολόγηση δαπανών εξέτασης

  • Δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, με έκπτωση 20%
  • Ολοκληρωμένες λύσεις για την υλοποίηση επενδύσεων μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
  • «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)
Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κάθε 01/04 και 01/10 του εκάστοτε έτους.


cosme piraeus bank

* Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις