Αποκτώ τεχνογνωσία για το φαρμακείο μου

Σας προσφέρουμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου φαρμακείου.

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα

e-Commerce Project Manager

O κλάδος του Online φαρμακείου είναι από τους πλέον δυναμικούς στην Ελληνική αγορά προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους φαρμακοποιούς και επιχειρηματίες. Η στροφή από το φυσικό κατάστημα στο Online φαρμακείο αποτελεί πρόκληση που απαιτεί νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Το πρόγραμμα καλύπτει θεωρία, στρατηγικές και εργαλεία σε θέματα και τεχνικές σχεδιασμού, λειτουργίας και προώθησης ενός επιτυχημένου και κερδοφόρου e-shop.

Digital Marketing Practitioner

Το digital marketing αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση του ηλεκτρονικού φαρμακείου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θεωρία, τεχνικές, εργαλεία και στις πιο σύγχρονες στρατηγικές του digital marketing.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη δημιουργία ή τη βελτίωση ηλεκτρονικού φαρμακείου ώστε να είναι κερδοφόρο:

 • Επιχειρηματικό πλάνο 3ετίας
 • Προδιαγραφές πλατφόρμας ηλεκτρονικού φαρμακείου για τη σωστή λειτουργία του
 • Διαδικασίες διαχείρισης ηλεκτρονικού φαρμακείου
 • Βελτιωτικές ενέργειες για το ηλεκτρονικό φαρμακείο
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

  Υποστήριξη για την υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου και φακέλου για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

  Αναλυτικές πληροφορίες και στο www.excelixi.org

  Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως Φαρμακοποιοί.

  Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.