Αναπτύσσω το φαρμακείο μου

Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που είναι κατάλληλες για τα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης του φαρμακείου σας και σας δίνουμε πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για τη χρηματοδότησή του, βάσει της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Cosme Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS*, για την κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις (εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για το 50% του δανείου και εξασφαλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του ποσού του δανείου)
  • Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης & Εξοπλισμού προς Φαρμακοποιούς, για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής σας στέγης και των επενδυτικών δαπανών του φαρμακείου σας.
  • Ανοικτό κεφάλαιο κίνησης μέσω Α.Α.Λ. για την πληρωμή τιμολογίων
    Α.Α.Λ. αποκλειστικού σκοπού για την πληρωμή τιμολογίων Φαρμακαποθηκών με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ύψος Χρηματοδότησης
Από €10.000 έως € 20.000 ανάλογα με τις ανάγκες του Φαρμακείου.

Διάρκεια
Αόριστη με ετήσια αναθεώρηση.

Επιτόκιο
Κυμαινόμενο επιτόκιο, με βάση:

  • Το Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%

Αποπληρωμή

  • Πληρωμή τόκων ανά 3μηνο, μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει
Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως Φαρμακοποιοί.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας


cosme piraeus bank

* Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις