Εξασφαλίζω την επιχείρησή μου

Η Πειραιώς Financial Holdings σε συνεργασία με κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρίες, δίνει μοναδικές ασφαλιστικές λύσεις για εσάς που δραστηριοποιείστε στους κλάδους τέχνης και πολιτισμού.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.  • My Business (Ασφάλιση Περιουσίας)


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, το οποίο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιχείρησής σας με αποτελεσματική κάλυψη έναντι των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη, όπως πυρκαγιά, σεισμό, καιρικά φαινόμενα, κλοπή.

  • My Business Liability (Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού χώρου)


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, με το οποίο καλύπτεται η εκ του νόμου Επαγγελματική Αστική Ευθύνη σας και των υπαλλήλων σας, για ζημιές (Σωματικές βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημιές) που τυχόν προκληθούν σε Τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της τροφικής δηλητηρίασης, από τη χρήση και λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.

  • My Auto


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, με το οποίο καλύπτεται το εταιρικό ή προσωπικό σας όχημα με μια σειρά από ουσιαστικές παροχές και έξυπνους συνδυασμούς καλύψεων έναντι κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο, όπως, αστική ευθύνη, κλοπή, καιρικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια.
Το Πειραιώς Culture & Creativity 360° είναι διαθέσιμο σε Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τέχνης και Πολιτισμού και ισχύει από την ημερομηνία ένταξης του πελάτη στο πακέτο και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ο πελάτης σε αυτό.