Βρείτε τον Εταιρικό Λογαριασμό που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Λογαριασμός όψεως με αυξημένο επιτόκιο για επιχειρήσεις που έχουν εισροές σε συνάλλαγμα.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές Επιχειρήσεις
  • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €0
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  κλιμακωτό

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • καρνέ επιταγών
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  O κλασικός λογαριασμός οψεως για Επιχειρήσεις. Ανοίγεται γρήγορα χωρίς εγκριτική διαδικασία.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Νομικές Οντότητες
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €0
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
  ή και σε ξένο νόμισμα
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  0%
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • καρνέ επιταγών
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  O κλασικός λογαριασμός οψεως για Ελεύθερους Επαγγεματίες. Ανοίγεται γρήγορα χωρίς εγκριτική διαδικασία.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές επιχειρήσεις
  • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €0
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
  ή και σε ξένο νόμισμα
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  κλιμακούμενο

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • καρνέ επιταγών