Στήριξε τις Επιχειρήσεις του Προγράμματος «Ψωνίζω στη Γειτονιά»


Στήριξε τις επιχειρήσεις της γειτονιάς σου

Προωθητική ενέργεια καρτών Τράπεζας Πειραιώς

Πραγματοποίησε τις αγορές σου με τις εταιρικές κάρτες σας της Τράπεζας Πειραιώς στις επιχειρήσεις – μέλη του προγράμματος «Ψωνίζω στη γειτονιά» για να συμμετέχεις αυτομάτως στις κληρώσεις για να κερδίσεις την αξία της αγοράς σου:

100 τυχερές συναλλαγές κερδίζουν κάθε εβδομάδα

Ισχύει έως 31/12/2021. Μέγιστο ποσό επιστροφής: €30 ανά συναλλαγή.

Στην ενέργεια συμμετέχουν οι συναλλαγές με εταιρικές κάρτες που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό Επαγγελματικών και Ατομικών Επιχειρήσεων και δεν συμμετέχουν οι συναλλαγές με κάρτες που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό Νομικών Προσώπων.

Για τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία επηρεάζεται ουσιωδώς ο συνήθης τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η διενέργεια των κληρώσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας.

Δες τις επιχειρήσεις

Όροι Συμμετοχής