Χρηματοδότητηση - Αναπτυξιακός Φορέας

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Η συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG), έχει σκοπό να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια με προνομιακούς όρους.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:
  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμός
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με δόσεις:
  • τριμηνιαίες
  • εξαμηνιαίες
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται βάσει EURIBOR + περιθώριο, το οποίο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το περιθώριο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Απαλλαγή από την επιβάρυνση εισφοράς του Ν.128/75