Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Το πρόγραμμα εξωστρέφεια εξασφαλίζει σε εξαγωγικές επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για τη χρηματοδότηση εξαγωγών.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφαλαίου: Με την εξόφληση των τιμολογημένων πωλήσεων στο εξωτερικό
 • Τόκων: ανά τρίμηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό 3,35% σημερινή αξία

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δωρεάν Πάγιες ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφαλαίου: Με την εξόφληση των τιμολογημένων πωλήσεων στο εξωτερικό
 • Τόκων: ανά τρίμηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό 3,35% σημερινή αξία

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δωρεάν Πάγιες ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Εξωστρέφεια

Ύψος

Μέχρι €1.000.000 και μέχρι 80% του εκάστοτε ασφαλισμένου τιμολογίου εξαγωγής. Το όριο ανανεώνεται κάθε 12 μήνες.Διάρκεια

Μέχρι την ημερομηνία πληρωμής των χρηματοδοτούμενων τιμολογίων, με μέγιστη διάρκεια 4 μήνες.Επιτόκιο

Σταθερό επιτόκιο που σήμερα ανέρχεται σε 3,35%.


Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,6% ή 0,12% για τους αγρότες ή/και τις αγροτικές επιχειρήσεις)


Αποπληρωμή

 • Πληρωμή κεφαλαίου, με την εξόφληση των τιμολογημένων πωλήσεων στο εξωτερικό
 • Πληρωμή τόκων ανά 3μηνο, μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει

Τι πρόσθετες παροχές προσφέρει το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Χρεωστική κάρτα Cash for Business

Εταιρική ή προσωπική κάρτα με δωρεάν συνδρομή τον πρώτο χρόνο για συναλλαγές:

 • Από ΑΤΜ
 • Σε μηχανήματα easypay
 • Σε επιχειρήσεις με το σήμα VISA / VISA Electron


Προνομιακή τιμολόγηση

 • Αυτόματη εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ χωρίς προμήθεια
 • Προνομιακή τιμολόγηση στη μισθοδοσία
 • Δωρεάν συνδρομή winbank


Ασφάλιση NN HELLAS

 • Ασφάλεια Ζωής
 • Ασφάλεια Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας