Πρόγραμμα Ασφάλισης - My Business

Ασφάλιση επιχείρησης My Business (κατάστημα / γραφείο/ ενοικιαζόμενα δωμάτια) για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από την ασφαλιστική εταιρεία ERGO για τους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς. Καλύπτει την οικοδομή ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής σας.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ασφάλιση πυρός για την οικοδομή ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής σας
  • Πρόσθετες καλύψεις για ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας, ανάλογα με το πακέτο που επιλέγετε
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Κατάστημα από
101€

Γραφείο από
77€

Ξενοδοχείο από
137€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις
  • Ανώτατο ποσό απαλλαγής
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ασφάλιση πυρός για την οικοδομή ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής σας
  • Πρόσθετες καλύψεις για ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας, ανάλογα με το πακέτο που επιλέγετε
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Κατάστημα από
101€

Γραφείο από
77€

Ξενοδοχείο από
137€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις
  • Ανώτατο ποσό απαλλαγής

Πλεονεκτήματα

Ασφάλιση στα μέτρα σας

Η ασφάλιση My Business απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. Προσφέρεται σε 2 ασφαλιστικά πακέτα Advanced & Total με βασικές και προαιρετικές καλύψεις. Εσείς επιλέγετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό σας.


Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις

Η ασφάλιση My Business προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Επιπλέον, και στα 2 ασφαλιστικά πακέτα Advanced & Total μπορείτε να εξασφαλίσετε έκπτωση με βάση το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.


Πίνακας εκπτώσεων

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Έκπτωση
Έως 50.000€
 
0%
Από 50.001€ έως 100.000€
 
10%
Από 100.001€ έως 150.000€
 
15%
Από 150.001€ έως 200.000€
 
20%
Από 200.001€ έως 800.000€
 
25%Άτοκες δόσεις

Χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας μέχρι και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.


Ανώτατο ποσό απαλλαγής

Η ασφάλιση My Business ορίζει ανώτατο ποσό απαλλαγής σε κάθε ασφαλιστικό πακέτο. Έτσι γνωρίζετε από την αρχή το μέγιστο ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσετε σε περίπτωση ζημιάς, ενώ το υπόλοιπο ποσό το καλύπτει η ασφάλισή σας.


Άμεση έκδοση του συμβολαίου

Η προσφορά, έκδοση και πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ολοκληρώνεται αμέσως και παραδίδεται σε εσάς στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί.


Αποκατάσταση ζημιών σε αξία καινούργιου

Σε περίπτωση ζημιάς από προβλεπόμενο κίνδυνο στο κτήριο ή το περιεχόμενο της επιχείρησής σας, η αποζημίωση που θα λάβετε υπολογίζεται με βάση το πόσο που κοστίζει να ανακατασκευαστούν καινούργια τα αντικείμενα ή να αντικατασταθούν με καινούργια, τη στιγμή της ζημιάς, στον ίδιο χώρο.


Καλύψεις

Βασικές καλύψεις

Η ασφάλιση My Business προσφέρεται σε 2 πακέτα: Advanced και Total. Οι βασικές και προαιρετικές καλύψεις κάθε πακέτου διαμορφώνονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Βασικές καλύψεις Advanced Total
Πυρκαγιά - Φωτιά
Φωτιά από κεραυνό
Έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων
Πτώση αεροσκαφών
    
    
Ευρεία Έκρηξη
    
    
Πτώση δένδρων, στύλων
    
  (εκτός από γραφείο)  
    
  (εκτός από γραφείο)  
Φωτιά από δάσος
    
    
Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων
    
    
Τρομοκρατία
    
    
Στάση, απεργία, οχλαγωγία
    
    
Κακόβουλες ενέργειες
    
    
Όρος μη ηθελημένης Υπασφάλισης 5%
    
    
Αποκομιδή συντριμμάτων
    
    
Αξία Καινούργιου
    
    
Κάλυψη συνταγών ηλεκτρονικού εξοπλισμού
    
  (μόνο φαρμακείο)  
    
  (μόνο φαρμακείο)  
Αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών
         
  (εκτός από γραφείο)  
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός
         
Έξοδα άντλησης υδάτων
         
Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκατάστασης αποχέτευσης
         
Βραχυκύκλωμα από εστία φωτιάς
         
Θραύση κρυστάλλων - εξωτερικών
         
Υλικές Ζημίες - ΑΕ έναντι τρίτων, συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
         
Υλικές Ζημίες - ΑΕ ενοικιαστού συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου
         
Έξοδα μεταστέγασης
         
Κλοπή 
         
Zημίες κατά την κλοπή στην οικοδομή
         
Απώλεια ενοικίων
         
  (εκτός από γραφείο)  
Έξοδα φύλαξης
         
Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημίες από νερά
         
  (εκτός από ενοικιαζόμενα δωμάτια)  
Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημίας
         
Ληστεία ταμείου
         
Μεταφορά χρημάτων
         
Ληστεία - διάρρηξη χρηματοκιβωτίου
         
  (εκτός από ενοικιαζόμενα δωμάτια)  
Ζημιές στο λέβητα κεντρικής θερμάνσεως, συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
         
Κάλυψη φωτεινών επιγραφών-πινακίδων
         
  (μόνο κατάστημα)  
Αλλοίωση εμπορευμάτων
         
  (εκτός από γραφείο)  
Αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου
         
ΚΠΚ ηλεκτρονικού εξοπλισμού
         
  (μόνο γραφείο)  
Κάλυψη παγίων επαγγελματικών εξόδων για το διάστημα που θα παραμείνει κλειστή η επιχείρηση
         
Σεισμός
    
ΠΚ
    
ΠΚ


ΠΚ: Προαιρετική Κάλυψη

Απαλλαγές


Με την ασφάλιση My Business Advanced & Total ορίζεται ανώτατο ποσό απαλλαγής, έτσι ώστε να γνωρίζετε από την αρχή το ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσετε σε περίπτωση ζημιάς. Το ποσό απαλλαγής διαμορφώνεται ανάλογα με τις καλύψεις και τον κίνδυνο σύμφωνα με τους Όρους του προγράμματος:

  • Για την κάλυψη σεισμού – 2% επί της ασφαλιζόμενης αξίας ανά ζημιά