«Τα θαύματα του αγροτικού επιχειρείν», "Ναυτεμπορική – Ειδική έκδοση Τρόφιμα και Ποτά" 29.05.2015

Οι αγροτικές επιχειρήσεις επενδύουν, εκσυγχρονίζονται και στρέφονται στο εξωτερικό

Η οικονομική κρίση ανοίγει τους επενδυτικούς δρόμους στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς αναζητούν διέξοδο μέσω των εξαγωγών. Οι εδαφοκλιματολοτικές συνθήκες έχουν καθιερώσει τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα ως υψηλής ποιότητας στις διεθνείς αγορές. Αυτό είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα τους έναντι άλλων χωρών. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα της κρίσης ανακαλύπτει ότι οι εξαγωγές μπορεί να είναι η σωτηρία των παραγωγών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς συμμετέχει κατά 3% στο ελληνικό ΑΕΠ, ποσοστό διπλάσιο από το 1,5% του ΑΕΠ στην ΕΕ-27.

Οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί εκσυγχρονίζονται και ετοιμάζονται να δώσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, παραδοσιακά αλλά και πρωτοποριακά, στους καταναλωτές της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας. Οι νέοι αυτοί προσανατολισμοί απαιτούν και νέες επενδύσεις, κάτι που στις σημερινές συνθήκες δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Τα επενδυτικά τους σχέδια φαίνεται να διευκολύνονται από την ανάσα ρευστότητας που τους δίνουν τα προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας Κτηνοτροφίας, όπως αυτό της Τράπεζας Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτό αποδεσμεύονται απαιτούμενοι πόροι που διοχετεύονται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού των μονάδων τους και προώθησης νέων προϊόντων.

Ενδεικτικό είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του αγροτικού συνεταιρισμού Πελεκάνος. Η εταιρία αναμένεται να θέσει σε πλήρη λειτουργία μέχρι τα τέλη του έτους την μονάδα παραγωγής και συσκευασίας έτοιμων μαγειρεμένων φασολιών στοχεύοντας τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αντίστοιχη επιλογή αξιοποίησης του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας Κτηνοτροφίας της Πειραιώς ώστε να αναπτυχθούν απρόσκοπτα τα επενδυτικά τους σχέδια, έχουν κάνει και οι εταιρίες: Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας, η ελαιουργική Αφοί Παπανικήτα ΑΕ, η Ilis Παρασκευόπουλος Quality Food SA (ελληνική χρυσοκίτρινη πιπεριά), η Παπαδημητρίου Χ.Κ. ΑΒΕΤ με το γνωστό βαλσάμικο ξύδι και όχι μόνο, η ελαιουργική Ροή AE. Που προχωρά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των χώρων αποθήκευσης.


Πλεονεκτήματα της Συμβολαιακής Γεωργίας για τις επιχειρήσεις

Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας οι επιχειρήσεις αποκτούν πλεονεκτήματα που τις βοηθούν στην εξασφάλιση, διεύρυνση και βελτίωση της διάθεσης και εξαγωγής του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος.


Οφέλη για τις επιχειρήσεις


  • Εξασφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα, με τη χορήγηση από την Τράπεζα κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, για να εξακολουθήσουν να απορροφούν καλής ποιότητας πρώτη ύλη και να συνεχίσουν ή και να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, έχοντας ταυτόχρονα προγραμματίσει με ακρίβεια την πληρωμή της παραγωγής που χρειάζονται.
  • Με τον τρόπο αυτό, απελευθερώνουν τυχόν δική τους ρευστότητα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν σε άλλες ανάγκες τους, όπως η εξυπηρέτηση των δανείων τους, η χρηματοδότηση επενδυτικών τους σχεδίων κ.λπ.
  • Υποβοηθείται η δυνατότητά τους για καλύτερο εν γένει ταμειακό προγραμματισμό και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.


Πλεονεκτήματα της Συμβολαιακής Γεωργίας για τον Παραγωγό

Η πίστωση παρέχεται μέσω της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας.

Ειδικότερα :
Για την αγορά γεωργικών εφοδίων: Χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα καταστήματα αγροεφοδίων.

Για την αγορά καυσίμων: Χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα πρατήρια καυσίμων.

Για την ανάληψη μετρητών: από οποιοδήποτε ΑΤΜ ή κατάστημα της Τράπεζας.

Για την αγορά ζωοτροφών,κτηνιατρικών φαρμάκων ζώων αντικατάστασης , λοιπών μηχανημάτων και μικροεργαλείων καθώς και για τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού: με την προσκόμιση σε κατάστημα της Τράπεζας νομίμως εκδοθέντων παραστατικών.


Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Πελεκάνος
Τα έτοιμα μαγειρεμένα φασόλια στο τραπέζι της Ευρώπης

Το τραπέζι στους Ευρωπαίους καταναλωτές κάνει από τον ερχόμενο χειμώνα ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Πελεκάνος» επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του στα έτοιμα μαγειρεμένα φασόλια.Μετά από μια δωδεκαετία παρουσίας στην αγορά, ο Συνεταιρισμός προχωράει δυναμικά εκτός συνόρων ξεκινώντας από την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς διαπίστωσε ότι υπάρχουν περιθώρια προσέλκυσης καταναλωτών άλλων χωρών. Το λανσάρισμα έχει ήδη γίνει, σε πιλοτικό στάδιο, στους καταναλωτές της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Ρωσίας. Το επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, καλύπτεται από ίδια κεφάλαια των 31 παραγωγών - μελών του Συνεταιρισμού. Η επένδυση συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ αφορά στη δημιουργία ειδικής μονάδας, όπου θα μαγειρεύονται και θα συσκευάζονται τα φασόλια, τα οποία ο Ευρωπαίος καταναλωτής απλώς θα τα ζεσταίνει πριν τα απολαύσει. Η επιτάχυνση των ρυθμών ζωής και οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις έχουν περιορίσει αισθητά τον διαθέσιμο χρόνο αυξάνοντας την ανάγκη για έτοιμο φαγητό. Τις προοπτικές του κλάδου εντόπισε ο Συνεταιρισμός, στην σχετική μελέτη που έκανε πριν λάβει την απόφαση διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του. Τα προϊόντα αυτά φαίνεται να έχουν κερδίσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον και στις ethnic γεύσεις. Τα φασόλια, το παραδοσιακό φαγητό των Ελλήνων, θα αρχίσει να κατακτά και τους Ευρωπαίους από τον ερχόμενο χειμώνα. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξουν ακόμα και δυο στοιχεία: το γεγονός ότι πρόκειται για Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ), αλλά και η βράβευση του Συνεταιρισμού Πελεκάνος με το πρώτο βραβείο, το «New Millennium Award, October 2010», μεταξύ 112 χωρών. «Προσβλέπουμε σε αύξηση των εξαγωγών, καθώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επιλέγουν έτοιμα φαγητά» επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Νίκος Στεργίου και μας διευκρινίζει ότι σήμερα το 85% της παραγωγής φασολιών καταναλώνεται εγχώρια και μόλις το 15% εξάγεται σε ΗΠΑ, Γερμανία, Βέλγιο και Αγγλία.Οι περίπου 1.500 τόνοι φασόλια που παράγουν κάθε χρόνοι τα 31 μέλη του Συνεταιρισμού αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής παραγωγής της περιοχής των Πρεσπών. Το παραγόμενο προϊόν τυποποιείται στην μονάδα του Συνεταιρισμού, ο οποίος και το εμπορεύεται, χονδρικώς ή λιανικώς. Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του Συνεταιρισμού κατέστη εφικτή όταν οι τρέχουσες ανάγκες των μελών του, για την καλλιέργεια και το μάζεμα των φασολιών –ενός προϊόντος με υψηλό παραγόμενο κόστος, καλύφθηκαν μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς.Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας
Με τη δύναμη της συνένωσης 1.000 οινοπαραγωγών

Τις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών, Ελλήνων και Ευρωπαίων, δεν θα μπορούσαν παρά να ληφθούν σοβαρά υπ όψιν από τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νεμέας, ο οποίος προχώρησε στον εκσυγχρονισμό της γραμμής εμφιάλωσης, των μηχανημάτων αυτοματοποίησης και εμφιάλωσης κρασιού. «Η επένδυση ύψους 150.000 ευρώ είναι αυτοχρηματοδοτούμενη στο σύνολό της» τονίζει ο διευθυντής του Συνεταιρισμού Παναγιώτης Σταθακόπουλος διευκρινίζοντας ότι τα ελληνικά κρασιά πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικά μέσα στην οικονομική κρίση. Οι περίπου 1.000 οινοπαραγωγοί του Συνεταιρισμού, που λειτουργεί από το 1937, δίνουν ακόμα και πάνω από 10.000 τόνους κρασιών τις καλές χρονιές. Το 2014, όπως μας εξηγεί ο κ. Σταθακόπουλος «ήταν μια μέτρια χρονιά» και η παραγόμενη ποσότητα περιορίστηκε στους 4.500 τόνους. Στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού στην Νεμέα οι δυο μονάδες παραγωγής έχουν ετήσια δυναμικότητα εμφιάλωσης 6.500.000 φιαλών 0,75 λίτρων και 3.000.000 λίτρων σε «bag in box», τα οποία έχουν παλαιωθεί στην υπόγεια κάβα με τα 427 γαλλικά δρύινα βαρέλια. To 70% του παραγόμενου προϊόντος καταναλώνεται στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 30% εξάγεται σε Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και στις Ανατολικές χώρες. Ο Συνεταιρισμός, του οποίου τα μέλη καλλιεργούν περίπου 12.000 στρέμματα αμπέλια στην ευρύτερη περιοχή της Νεμέας, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% της παραγωγής της ζώνης ΟΠΑΠ. Με σημαντικό οινοποιητικό έργο όσο και κοινωνική προσφορά στην περιοχή, ο ΑΟΣ Νεμέας έχει ως πρωταρχικό στόχο του τη διαφύλαξη της οινοποιητικής παράδοσης του τόπου και, μέσα από αυτή, την προώθηση του Αγιωργίτικου, αναπόσπαστου κομματιού της πολιτιστικής κληρονομιάς του. Η ποικιλία που δεν καλλιεργείται σχεδόν σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας προέκυψε το 1959, οπότε και έγινε η πρώτη πειραματική εμφιάλωση του Αγιωργίτικου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οίνου. Το όνομα του κρασιού, σύμφωνα με την παράδοση προέκυψε από την ονομασία της περιοχής «Αγιος Γεώργιος» κατά τη βυζαντινή περίοδο. Η Αγιωργίτικη ποικιλία και γενικότερα η παραγωγή σταφυλιών και οίνου στην περιοχή έχουν καταγραφεί ιστορικά μέχρι και το 2.000 π.Χ.Το οινοποιείο της ΑΟΣ Νεμέας είναι το μοναδικό συνεταιριστικό και ένα από τα μεγαλύτερα επισκέψιμα τουριστικά οινοποιεία της περιοχής.Αφοί Παπανικήτα Α.Ε.
Οι ελιές Χαλκιδικής σ΄όλο τον κόσμο

Οι αγορές του εξωτερικού είναι ο επόμενος στόχος της ελαιουργικής εμπορικής επιχείρησης «Αφοί Παπανικήτα ΑΕ» από την Ορμυλία Χαλκιδικής. Η εταιρεία, που λειτουργεί από το 1976 ως ψυγεία αγροτικών προϊόντων και η οποία από το 1990 και μετά δραστηριοποιείται στην τυποποίηση και στο εμπόριο των ελαιών Χαλκιδικής, έχει σε εξέλιξη μια επένδυση εκσυγχρονισμού της μονάδας παραγωγής συνολικού ύψους 2,3 εκατ. ευρώ. Η επένδυση, στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής «εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2016» σημειώνει ο κ. Ιωάννης Παπανικήτας διευκρινίζοντάς μας ότι «Στα άμεσα σχέδια μας είναι η αύξηση των εξαγωγών». Η μονάδα αναμένεται να επεξεργάζεται 997 τόνους βρώσιμης ελιάς ετησίως. Η εταιρεία «Αφοί Παπανικήτα ΑΕ» προμηθεύεται τις ελιές Χαλκιδικής από τους παραγωγούς της περιοχής, με τους οποίους συνεργάζεται χρόνια και οι οποίοι καλλιεργούν την συγκεκριμένη ποικιλία. Κάθε χρόνο προμηθεύονται πάνω από 2.500 τόνους ελιές. Το 2014, που «ήταν μια καλή χρονιά» μας λέει ο κ. Παπανικήτας «οι παραγωγοί μάζεψαν κοντά στους 3.000 τόνους ελιές». Το 90% του συσκευασμένου προϊόντος καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά και μόλις το 10% εξάγεται, κυρίως στην Ιταλία.Ilis Παρασκευόπουλος Quality Food SA
Το «χαβιάρι» της Ηλείας

Πλούσια σε βιταμίνη C και Α, φυτικές ίνες, καροτενοειδή και κάλιο, χωρίς λιπαρά κ χοληστερόλη, η ελληνική χρυσοκίτρινη πιπεριά, συνοδεύει τα ελληνικά παραδοσιακά φαγητά, αιώνες τώρα. Το προϊόν της εταιρείας Ilis Παρασκευόπουλος από το Χάβαρι της Ηλείας έχει κερδίσει τους καταναλωτές ανά τον κόσμο. «Υπάρχει μεγάλη ζήτηση του προϊόντος» επισημαίνει ο κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος, δεύτερη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης, που μετράει 40 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. «Το γεγονός αυτό μας ώθησε στην αναζήτηση νέων προϊόντων» μας εξηγεί ο κ. Παρασκευόπουλος δίνοντας μας στοιχεία για τα επενδυτικά τους σχέδια. Το πρώτο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αφορά στην πιλοτική συνεργασία της εταιρείας με αμερικάνικη επιχείρηση. «Ετοιμάζουμε ειδικό πιπεράκι για την Αμερική, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις των καταναλωτών πέραν του Ατλαντικού. Ειδικοί γεωπόνοι της αμερικανικής εταιρείας ήρθαν στην Ελλάδα. Παράγουμε μια νέα ποικιλία. Τον Ιούνιο θα έχουμε την πρώτη συγκομιδή και εκτιμάμε ότι στα τέλη του έτους αρχές του επόμενου θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για την ανταπόκριση των αμερικανών καταναλωτών. Αν πάει καλά, τότε θα μιλάμε για τεράστια παραγωγή». Το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο, του οποίου «η υλοποίηση εξαρτάται από την πορεία της ελληνικής οικονομίας» όπως μας λέει ο κ. Παρασκευόπουλος αφορά στη διεύρυνση της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας βιολογικών πιπεριών. «Υπάρχει μεγάλη ζήτηση της βιολογικής πιπεριάς στην Ευρώπη. Από 50 τόνους πιπεριά πέρυσι πήγαμε 150 τόνους φέτος και στόχος μας είναι οι 400 τόνοι». Η εταιρεία Ilis προμηθεύεται τα προϊόντα της από 300 φάρμες. Πάνω από 400 τόνοι λαχανικά τοποθετούνται σε δοχεία για ζύμωση και μετά συσκευάζονται. Το 100% των προϊόντων της εξάγεται σε Αμερική, Καναδά και Ευρώπη, ενώ πρόσφατα σύναψαν συμφωνία με τα Αραβικά Εμιράτα.Παπαδημητρίου Χ.Κ. ΑΒΕΤ
Καινοτομία και μεσογειακή διατροφή

Επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη στην μεσσηνιακή εταιρεία Χ. Κ. Παπαδημητρίου ΑΒΕΤ. Αφορά τη βελτίωση και αυτοματοποίηση της παραγωγής και κυρίως στον εξοπλισμό τυποποίησης και παρασκευής. «Υλοποιούμε ένα αρκετά μεγάλο επενδυτικό σχέδιο σε βάθος τριετίας» επισημαίνει ο κ. Χρήστος Παπαδημητρίου προσθέτοντας ότι παράλληλα «Προχωράμε και στη διεύρυνση της σειράς προϊόντων με τα βαλσαμικά». Οι εξαγωγές της εταιρείας αντιπροσωπεύουν το 78% του συνολικού τζίρου της. Οι σάλτσες βαλσαμικού δε στο σύνολο των εξαγωγών της καλύπτουν το 60% των επώνυμων προϊόντων. Η εταιρεία Παπαδημητρίου έχει παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1939. Τη δεκαετία του 1990 λανσάρουν το «γλυκάδι», ένα προϊόν βασισμένο αποκλειστικά στην παραδοσιακή τοπική συνταγή για γλυκό ξίδι, προερχόμενο από την κορινθιακή σταφίδα. Περίπου 1.200 παραγωγοί από την Μεσσηνία, την Ηλεία, την Κόρινθο και την Ζάκυνθο προμηθεύουν κάθε χρόνο την εταιρεία με 3.000 έως 4.000 τόνους κορινθιακής σταφίδας. Το 10% της ποσότητας χρησιμοποιείται για την παραγωγή του βαλσάμικου και το υπόλοιπο 90% καταναλώνεται κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. «Φιλοσοφία μας είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, βασισμένα στη μεσογειακή διατροφή» επισημαίνει ο κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, η τρίτη γενιά της οικογένειας που καθιέρωσε το βαλσαμικό ξίδι Καλαμάτας, το οποίο από το 2005 είναι το πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του. Σήμερα η εταιρεία «Παπαδημητρίου» διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων συνολικής έκτασης 10.000 τ.μ. στη Θουρία Μεσσηνίας. Εκεί παράγονται και συσκευάζονται όλα τα προϊόντα της, από τις μουστάρδες και το βαλσαμικό ξίδι μέχρι το λάδι και οι σταφίδες.Ροή A.E.
Με την lelia στην κορυφή των εξαγωγών

Μια από τις παλαιότερες εταιρείες παραγωγής ελαιολάδου στην ελληνική αγορά, η Ροή Α.Ε. εξαγοράστηκε το 2013 από τον όμιλο εταιρειών Υφαντής. «Ο εκσυγχρονισμός της αποτελεί εκ των ουκ άνευ» επισημαίνει ο υπεύθυνος αγορών κ. Σωτήρης Πλεμμένος μιλώντας για την επένδυση «εκσυγχρονισμού και επέκτασης των χώρων αποθήκευσης» που βρίσκεται σε εξέλιξη συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε έκταση12 στρεμμάτων στο Καλοχώρι Αυλίδας. Το εργοστάσιο διαθέτει 3 αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής για τυποποίηση ελιών, ελαιολάδου, πάστας ελιάς και άλλων αγροτικών προϊόντων. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στην τυποποίηση και παραγωγή ελιών, με την εμπορική επωνυμία lelia στοχεύει στην αύξηση των εξαγωγών και μάλιστα «με αποκλειστικές συνεργασίες», όπως μας εξηγεί ο κ. Πλεμμένος, τονίζοντας «Σήμερα εξάγουμε σε 8-9 χώρες και μέχρι το καλοκαίρι του 2016 προβλέπουμε να φθάσουμε τις 15 -18 χώρες, με αποκλειστικές συνεργασίες. Στόχος μας είναι η αύξηση των εξαγωγών στο 40% από 20% σήμερα έναντι 12-13% κατά τον χρόνο εξαγοράς της επιχείρησης. Το μεγάλο πλεονέκτημα των ελιών καλαμών είναι ότι είναι μοναδική και δεν μπορεί κανείς άλλος να την αναπαράγει ή να έχει πανομοιότυπη ελιά». Η Ροή Α.Ε. παρουσίασε παραγωγή περίπου 800 τόνων ελιών το 2014 από 500 τόνους προ διετίας, ενώ για φέτος στοχεύει τους 1.000 τόνους, σύμφωνα με τον κ. Πλεμμένο. Η περιοχή που προμηθεύει την εταιρεία με το μεγαλύτερο ποσοστό ελιών καλαμών είναι η Αιτωλοακαρνανία και το Γεράκι Λακωνίας, ενώ οι πράσινες ελιές προέρχονται από Χαλκιδική, Άμφισσα και Λιβανάτες. Σημειώνεται ότι η εταιρεία τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων Ροή Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1989 από την οικογένεια Μπογιατζή, μετεξέλιξη της ΑΣΤΡΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. -μιας ιστορικής εταιρείας παραγωγής ελαιολάδου - συγχωνεύθηκε με την εταιρεία λαδιού Ελληνική Γη Τρόφιμα ΕΠΕ, η οποία είναι 100% εξαγωγική σε 25 χώρες.