Νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία στo βαμβάκι με την «Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Α.Ε.»

 

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς βάμβακος της Κεντρικής Μακεδονίας, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την εταιρία «Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Α.Ε.».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα του βάμβακος, αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την παραπάνω εταιρία.

Η έδρα της «Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Α.Ε.» βρίσκεται στη Βέροια και οι εγκαταστάσεις της στην Κυψέλη του Νομού Ημαθίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανικής επεξεργασίας και εμπορίας βάμβακος και στην εμπορία και παραγωγή προϊόντων προερχόμενων από το βαμβάκι από τη δεκαετία του 1930.

Το όραμα της εταιρίας συνοψίζεται στη «διαρκή ικανοποίηση των πελατών της μέσω της συνεχούς εξέλιξής της, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της επίδειξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους, τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.