Νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία στο Σταφύλι με την εταιρεία «"ΟΡΦΕΑΣ" ΖΑΦ.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών του Νομού Καβάλας, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρία «"ΟΡΦΕΑΣ" ΖΑΦ.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα του επιτραπέζιου σταφυλιού, αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την παραπάνω εταιρία.

Η εταιρία «ΟΡΦΕΑΣ» έχει το συσκευαστήριο – τυποποιητήριο στο Μυρτόφυτο του Νομού Καβάλας, από το οποίο διατίθενται υψηλής ποιότητας προϊόντα, ελκυστικά για την ελληνική και ξένη αγορά.

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.

Αθήνα, 30η Ιουνίου 2014