Νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία στον Αραβόσιτο με την εταιρεία «Βιοκότ Α.Ε.»


Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς αραβόσιτου του Νομού Έβρου προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία «Βιοκότ Α.Ε.».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα του αραβόσιτου αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και την οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα, από τον παραγωγό μέχρι την τελική αξιοποίηση του προϊόντος από την εταιρεία.

Η Βιοκότ Α.Ε., είναι μια εταιρεία καθετοποιημένης παραγωγής, με 60 χρόνια εμπειρίας στην πτηνοτροφία σε Ελλάδα και εξωτερικό, η οποία σήμερα έχει μια ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά κοτόπουλου.

Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων κοτόπουλου με σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και την κάλυψη των αναγκών ολοένα και περισσότερων καταναλωτών.

Στη Βιοκότ Α.Ε οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός νέας γενιάς, εγγυώνται μια παραγωγική διαδικασία ολοκληρωμένη, ασφαλή και απόλυτα ελεγχόμενη.

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρεία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.


Αθήνα, 03 Ιουλίου 2014